Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 3.1 a 3.2 – finančný stav, mapa objednávok

V priebehu mesiaca vydávame druhú veľkú aktualizúciu. Po predchádzajúcej úmornej práci na novom generovaní formulárov sme sa dostali k odkladaným návrhom. Verzia 3.1 toho veľa nového nepriniesla, ale 3.2 o to viac. Prejdime si tie najvýznamnejšie.

Finančný stav

Zobrazí finančný stav firmy na základe porovnania vygenerovaného zisku a nákladov.

Sumárom ale aj graficky zobrazí aktuálny stav firmy resp. stav od začiatku roka. Je možné sledovať uhradené resp. neuhradené tovarové náklady ako aj režijné náklady.

Je možné tento stav sledovať v sekcii finančných údajov ako aj na nástenke.

Mapa objednávok

Táto funkcia slúži na trasovanie ciest pre firmy, ktoré distribujú svoj tovar alebo služby vlastnou internou dopravou. Tie firmy majú v správcovi zásielok možnosť zobraziť svoje denné trasy v podobe mapy, ktorá pre ne tiež automaticky vygeneruju optimálnu trasu.

Prehľadnejší proces aktualizácie

Zmenou tiež prešla aktualizácia systému. Namiesto jedného kliknutia, ktoré vykonalo celý proces aktualizácie sa vytvorila samostatná sekcia, ktorá prehľadne zobrazí všetky jej kroky.

Zoznam všetkých zmien

Súvisiace články