Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Inventúra je modul, ktorý slúži na ukladanie a evidenciu fyzickej inventúry skladových zásob a jej následnej kontroly.

Funkčnosť

Základom inventúry je stanovenie jej dátumu, od ktorej sa bude inventúra evidovať. K danému dátumu je možné uložiť a editovať nekonečný počet zápisov (označené číselne a popisom). Inventúrnymi zápismi sa nevytvára konečná inventúra, ale slúži ako zápis fyzickej kontroly a je možné tieto zápisy rozdeliť napr. podľa regálov alebo miestností.
Konečná inventúra a jej výsledok sú rozdelené do dvoch procesov:
1. Vytvorenie inventúrneho rozdielu z inventarizovaných položiek (vytvorí sa úprava zásob zo zadaných položiek – berie sa súčet všetkých inventúrnych zápisov v rámci dátumu)
2. Vytvorenie inventúrneho rozdielu z neinventarizovaných položiek (vytvorí sa úprava zásob z nezadaných položiek, ktoré ale sú na sklade)
Počas inventúry je možné aj naďalej predávať a príjímať tovar. Pri vytváraní konečnej inventúry sa predaj a nákup započítava (pred konečnou inventúrou systém musí vytvoriť samostatný zápis so sumárom predaja a nákupu).
Výstupom je úprava množstva, ktoré je možné vytlačiť s detailným zobrazením množstiev (množstvo pred inventúrou, inventúrny zápis a výsledný rozdiel).

 

Súčasťou modulu sú aj reporty pre výpis inventúrneho stavu skladu.
modul inventura

25

Náhľad

Súvisiace produkty