Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Upomienky je modul, ktorý umožňuje ukladať a odosielať upomienky zákazníkov, ktorých faktúry sú po splatnosti.

Základné požiadavky

Vytváranie upomienok nie je limitované, ale ak ich chcete aj odosielať emailom, tak minimálna licencia onlineERP systému je STANDARD.

Funkčnosť

Každá z upomienok má 3 fázy:
  1. Upomienka 1 (prvotné upozornenie obsahujúce neuhradené faktúry so zreteľom na ich uhradenie)
  2. Upomienka 2 (druhé upozornenie so zreteľom na nereagovanie na 1. upomienku)
  3. Pokus o zmier (tretie a posledné upozornenie so zreteľom na právne následky za neuhradenie faktúr)

Zároveň z karty zákazníka je možné vytvoriť aj predbežnú upomienku, ktorá nebude zapísaná do systému, ale slúži skôr ako saldo konto vystavených neuhradených faktúr.

Jednotlivý stav upomienok sa zobrazí aj v karte zákazníka alebo vo finančných reportoch zákazníka.

 

modul upomienky

30

Náhľad

Súvisiace produkty