Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Dokumenty je modul, ktorý umožňuje evidenciu firemných, ale aj iných dokumentov s obmedzeniami podľa prístupových práv.

Základné požiadavky

Dokumentom je každý nahraný súbor, ktorý môže byť rôzneho formátu (napr. PDF, XLS, DOC, JPG, AVI,…). Súbor nie je limitovaný jeho veľkosťou.

Minimálna licencia onlineERP systému je STANDARD, keďže môžnosť nahrávať súbory do systému je možná až od tejto licencie.

Funkčnosť

Každý dokument obsahuje názov, popis a kategorizáciu. Kategórie je možné vytvoriť v základnom okne modulu priamo zo stromovej štruktúry dokumentov.

Každý dokument obsahuje okrem základných údajov aj možnosť:

  • pridať medzi obľúbené (čím sa takéto dokumenty zobrazia na základnej stránke modulu)
  • označiť ako uzamknutý (používateľ na tento krok musí mať najvyššie práva a týmto uzamknutím sa zabráni ďalším úpravám)
  • označiť ako skontrolovaný (môže sa použiť na označenie dokumentu, ktorý má byť verifikovaný vyššou autoritou vrámci firmy)
  • obmedziť prístupovými právami (podobne ako je to pri reportoch a formulároch, čiže obmedzenie resp. viditeľnosť pre konkrétnych používateľov, podľa zamestnaneckých úloh alebo zamestnaneckých oddelení)

 

modul dokumenty

20

Náhľad

Súvisiace produkty