Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 4.0 – rýchlosť a bezpečnosť

Túto verziu sme pripravovali dlhšiu dobu. Ide o zmeny skrz celého systému. Zamerali sme sa hlavne na rýchlosť a bezpečnosť.

Čo sa týka rýchlosti, tak v niektorých prípadoch (napr. v niektorých výpisoch) sa rýchlosť zobrazenia dát v tabuľke zvýšala niekoľkonásobne. Rovnako sa zrýchlilo aj samotné načítanie stránky.

Tak ako pri každej verzii aj tu sme sa zamerali na bezpečnosť. Zmenami prešli všetky časti systému, ktoré komunikovali s databázou.

Zároveň, keďže sa jedná o významnú verziu, tak sme aktualizovali všetky externé PHP a JS knižnice. Systém a aj jeho súčasti sú vždy aktuálne, čím sa zaručuje bezpečnosť pred možnými útokmi.

Budúcnosť

Systém je vyvíjaný už 8 rokov. Za ten čas sa vyvinul na komplexný systém s množstvom funkcií, rôznych modulov a rozšírení. Vývoj sa ale nezastaví. Tu je pár zásadných plánov do budúcnosti:

  1. Bootstrap 5.0 – design onlineERP je postavený na HTML, CSS a JS knižnici Bootstrap. Pri prechode na túto novú verziu (5.0) by sme zároveň úplne alebo iba čiastočne zmenili aj design systému a viac sa pohrali s mobilným zobrazením. Pravdepodobne sa systém prepíše na čistý JS bez nutnosti používať jQuery.
  2. offline onlineERP – možnosť používať systém aj v prípade, že nastane výpadok internetu. V prvej fáze by sme sa zamerali na maloobchodný modul POS a následne aj na celý systém. Aktuálne existuje možnosť automatickej zálohy databázy a jej následné využitie cez localhost, ale tento offline mód by sme spravili viac užívateľsky a konfiguračne jednoduchšie.
  3. Nové moduly – Dochádzka a mzdy, Kniha jázd, Výrobný proces
  4. Ďalšie vylepšenia, úpravy a opravy

Súvisiace články