Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis rozšírenia

Finančné plánovanie je rozšírenie, ktoré pridáva do sekcie finančných údajov, do zamestnaneckej karty a do karty profilu zamestnanca možnosť evidovať finančný plán predaja a analyzovať jeho plnenie.

Funkčnosť

Finančný plán sa definuje na každý mesiac zvlášť a je možné definovať samotnú výšku plánu ako aj minimálnu sumu plnenia.
Finančný plán je možné zvlášť definovať za celú firmu, pobočku alebo za zamestnanca.
Ďalšou funkciou je porovnanie plánov z minulých rokov a následnej percentuálnej zmeny (ide o pomôcku v prípade zadávania plánu na začiatku roka).

Výstupom z plánu je výsledok z predaja po mesiacoch a percentuálny podiel medzi plánom a dosiahnutým výsledkom. Tento výsledok je tiež zobrazený vo forme grafu. Súčasťou výsledku je aj koláčový graf, ktorý znázorňuje podiel zamestnancov na dosiahnutom výsledku.

Súčasťou rozšírenia Finančné plánovanie sú aj dva boxy na nástenke, ktoré graficky znázorňujú výsledky plánu.

 

rozšírenie finančné plánovanie

40

Náhľad

Súvisiace produkty