EnglishSlovak

Opakované transakcie

Opakované transakcie

Opakované transakcie s evidenciou trvalých platieb
Opakované transakcie je modul, ktorý umožňuje nastaviť opakujúce sa transakcie spolu s vytváraním a evidenciou trvalých platieb.

Funkčnosť modulu sa delí na dve sekcie:
 1. Nastavenie opakajúcich sa transakcií
Umožňuje v objednávkach a faktúrach zadať opakujúcu sa transakciu zadaním počtu opakovaní (napr. 12) a zadaním frekvencie opakovaní (napr. mesačne). Na základe týchto údajov sa v danom dátume automaticky vytvorí rovnaký doklad.
2. Zadávanie trvalých platieb
Umožňuje zadať trvalú platbu (napr. mesačný nájom alebo elektrina) zadaním počtu a frekvencie opakovaní. Jednotlivé platby sa následne uhradia bežným spôsobom, prípadne je možné vytvoriť z trvalých platieb vyúčtovaciu faktúru.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:13 júna, 2018
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.7
Zobraziť históriu zmien