Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 4.5

Jedná sa zrejme o poslednú verziu pred novou plánovanou 5.0 verziou. Určite budú vydávané drobné úpravy alebo opravy, ale vývoj sa bude zameriavať na 5.0 a to konkrétne na:

  1. celkový prechod na bootstrap 5 a tým spojený redesign systému. Design aktuálneho systému má už cca 8 rokov a je načase ho trošku modernizovať. Nebude sa ale jednať o zmenu logiky a rozdelenia jednotlivých sekcií. Pri informačných systémoch je dôležitá jednoduchosť a prehľadnosť bez zbytočných klikov navyše.
  2. možnosť výberu  zobrazovania údajov v jednotlivých výpisoch (výpis faktúr, zákazník, zásob). Používateľ  si bude môcť vybrať terajší tabuľkový spôsob alebo ako je bežné napr. na eshopoch cez grid zobrazenie.
  3. vytvorenie nového spôsobu zmeny systému na mieru (cez modifikácie). Aktuálne riešenie je dobré, ale snažíme sa, aby každá zmena bola (pokiaľ je to možné) bez nutnosti zásahu cez FTP. Preto jednotlivé úpravy na mieru sa budú riešiť cez administráciu.
  4.  zrýchlenie systému a pridanie rôznych bezpečnostných mechanizmov.

Po 10 rokoch bude verzia 5.0 ďalším míľníkom, ktorým by mal každý program prejsť, aby tak designom ako aj zdrojovým kódom sledoval aktuálne požiadavky danej doby.

Ale čo vlastne obsahuje verzia 4.5. Zamerali sme sa hlavne na funkcie, ktoré uľahčia rôzne systémové práce bez nutnosti žiadať pomoc od našej podpory. Ako napr.

  1. Import – zjednodušil sa proces počiatočného importu skladových kariet alebo zákazníkov. Proces ma 3 fázy – od načítania CSV súboru, cez jeho mapovanie (jednotlivý stĺpce sa priradia k jednotlivým poliam v databáze) až po samotný import.
  2. Export databázy – upravil sa proces exportu veľkých databáz. Táto funkcia ale sama o sebe nemá až taký význam, keďže každý hosting túto funkciu má (zároveň hosting robí automatickú dennú zálohu s možnosťou obnovy).
  3. Nahlásenie chyby zo systému – pridala sa možnosť odoslať na našu podporu chybové hlásenie. Okrem popisu bude hlásenie obsahovať aj debug údaje posledného uloženého dokladu a súbor chybových hlásení.

Samozrejme tých zmien je viacero. Napr. zrýchlenie inštalácie systému, nový spôsob evidencie histórie pohybov skladových položiek, nový spôsob zobrazenia novej verzie systému a iné.

Termín novej verzie nie je stanovaný. Dáme si načas a spravíme ju pomaly a kvalitne a nie rýchlo a lajdácky :).

Súvisiace články