EnglishSlovak

Hromadné zápisy

Hromadné zápisy

Hromadné zmeny dát produktov.
Hormadné zápisy je modul, ktorý pridáva možnosť hromadne meniť údaje v skladových kartách zásob.

K hromadným zmenám sa pristupuje z troch miest a každá má iné vlastnosti:
  • prístup z menu Zásoby
Hlavná sekcia pre hromadné zmeny. Je možné zvoliť si počet stĺpcov (údajov), ktoré chcete meniť. Tieto údaje je možné filtrovať podľa vyhľadávania príp. podľa prednostného dodávateľa alebo kategórií.
Zmeny je možné uložiť automaticky po zmene hodnoty údaju príp. hromadným uložením (kedy sa uložia viditeľné údaje na stránke).
Tiež je možné hromadne zapísať hodnoty do načítaných stĺpcov.
Súčasťou  tejto sekcie je aj “cenotvorba”. Po jej kliknutí sa zobrazia stĺpce pre zjednodušenú zmenu cenotvorby (načítajú sa stĺpce s nákupnou cenou, maržou a predajnými cenami).

  • prístup z jednotlivých dokladov
Z každého dokladu je možné hromadne zmeniť údaje položiek z daného dokladu. Konkrétne na to slúžia dve ikonky. Jedna pre hromadný zápis prednostného dodávateľa a kategórie a druhá ikonka pre cenotvorbu (kde je aj graficky znázornená percentuálna zmena nákupnej ceny a jej efekt na predajnej cene).
Prístup k týmto dvom sekciám je možné aj cez info bublinu po uložení dokladu (ak je táto možnosť nastavená v administrácii modulu). V tomto prípade systém pri ukladaní zisťuje či napr. na uložených položkách nie je zadaná cena alebo či nechýba prednostný dodávateľ.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:13 júna, 2018
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.7
Zobraziť históriu zmien