Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis rozšírenia

Osobná pokladnica je rozšírenie, ktoré umožňuje evidenciu hotovostných pohybov zamestnanca s možnosťou hotovostných prevodov medzi zamestancami.

Funkčnosť

Do karty používateľského profilu (ako aj do karty zamestnanca kvôli kontrole zo strany zamestnávateľa) je pridaná nová záložka „Osobná pokladnica“, ktorá obsahuje:

 1. Výpis hotovostných pohybov
  • hotovostné príjmové a výdavkové doklady (ktoré sa pripíšu zamestnancovi automaticky po vytvorení dokladu)
  • hotovostné denné uzávierky alebo POS bločky (podľa nastavena v administrácii modulu POS)
  • režijné účtovné doklady
  • prevody peňazí medzi zamestnancami
 2. Zadávanie nových pohybov
  • nový finančný výdaj – tento výdaj je možné rozdeliť podľa dôvodu na:
   • spotrebu, kde sa zadáva aj dátum nákupu, č. dokladu – tento doklad sa zapíše aj do účtovných režijných dokladov a je možné ho dodatočne zmeniť
   • záloha na nákup alebo záloha na výplatu
   • prevod do hlavnej pokladne alebo prevod na bankový účet
   • iné
  • prevod medzi zamestancami – prevádzajú sa peniaze z jednej pokldnice do druhej, ale druhá strana je povinná tieto peniaze odsúhlasiť (bez odsúhlasenia sa neprijmú).
  • korekcia – používateľ s najvyššími právami má právo vykonať korekciu pokladnice (v akejkoľvek sume napr. pri prvotnom nastavení pokladnice)
  • mincovka – každý vlastník osobnej pokladnice si môže svoje financie rozdeliť podľa mincí.
Okrem tabuľkového zobrazenia je možné pohyby zobraziť aj formou reportu (s exportom do PDF, CSV, XLS) alebo aj kalendárovou formou.
Zároveň do menu systému pridáva novú ikonku „Osobná pokladnica“ so základnými údajmi o stave pokladnice s počítadlom neprijatých peňazí, s dnešným príjmom a výdajom a s celkovým aktuálnym finančným stavom.

Ostatné funkcie:

 • Pri hotovostných dokladoch je možné priradené financie označiť za neuhradené (napr. v prípade, že príjmový doklad zákazník neuhradil v plnej výške).
 • Hotovostný doklad uhradený na dobierku je automaticky priradený zamestnancovi a je automaticky vymazaný po jej úhrade.
 • Ak je aktivované rozšírenie „Odsúhlasovania„, tak korekciu môže vytvoriť aj zamestnanec. Systém odošle žiadosť o odsúhlasenie korekcie a po jej odsúhlasení ju zamestnanec môže uložiť.
rozsirenie osobna pokladnica

40

Náhľad

Súvisiace produkty