EnglishSlovak

Prevody zásob

Prevody zásob

Prevod zásob medzi pobočkami.
Prevod zásob je modul, ktorý umožňuje prevádzať zásoby medzi pobočkami a vytváranie pobočkových objednávok. Základom je licencia PREMIUM.

Princíp prevodu zásob spočíva v zadaní položiek, voľbe pobočky, do ktorej sa majú množstvá previesť a odoslaní. Množstvá sa z pobočky automaticky odpočítajú, ale v druhej pobočke je nutné potvrdiť prijatie (kvôli fyzickej kontrole).
Zoznam pobočiek, do ktorej je možné tovar odoslať, závisí od prístupových práv každého používateľa. V prípade ak má používateľ najvyššie práva, tak môže vykonať prevod a následný príjem bez čakania na potvrdenie.

Vedie sa evidencia odoslaných a prijatých prevodiek. Z prijatej prevodky je podobne ako v prípade príjemky možné vykonať cenotvorbu.
Prevodky neovplyvňujú finančné analýzy.

Druhou funkciou je synchronizácia pobočkových objednávok. Princípom je vytvorenie vyšlej objednávky (po voľbe pobočky a následnej akcii tlače), po ktorej sa v druhej pobočke automaticky vytvorí došlá objednávka, ktorú následne je možné priamo prekonvertovať na prevodku. V rámci administrácie je možné tiež nastaviť ako sa majú tieto dve objednávky správať po ich prípadnej zmene (ak sa zmení výšlá objednávka, zmení sa aj došlá, alebo zmena jednej objednávky neovplyvní tú druhú).
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:13 júna, 2018
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.8
Vyžaduje:licencia premium
Zobraziť históriu zmien