Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 3.4 a 3.5 – nové API, klávesové skratky, …

Opäť v krátkej dobe vydávame dve verzie. Ani jedna neobsahuje žiadne prevratné nové funkcie, ale zamerali sme sa hlavne na používateľov.

API

Bolo kompletne prepísané API, čiže možnosť bezpečnej komunikácie medzi jednotlivými systémami. Typicky napr. medzi onlineERP a eshopmi ako je Opencart alebo Woocommerce.

O novom API vznikne nový článok, v ktorom popíšeme ako je možné komunikovať s onlineERP, čiže aj iné systémi budú môcť napr. odosielať do onlineERP objednávky.

Klávesové skratky

Už teraz obsahuje profil používateľa rôzne nastavenia, s ktorými si používateľ systému mení niektoré predvolené nastavenia. Teraz sme k nim pridali možnosť vytvoriť si vlastné klávesové skratky na najpoužívanejšie akcie. Napr. klávesová skratka na otvorenie okna s objednávkami, zásobami, uloženie alebo tlač dokumentu a iné.

Iné

  • Možnosť vrámci bezpečnosti reportov a formulárov nastaviť viditeľnosť aj podľa úloh zamestnanca. Čiže aktuálne je možné nastaviť viditeľnosť každého reportu podľa používateľa, podľa oddelenia a podľa úlohy zamestnanca
  • Možnosť pridať ďalšie prílohy pri odosielaní dokumentu mailom
  • Možnosť zlúčenia dvoch skladových kariet
  • Možnosť nastaviť viditeľnosť stĺpcov na formulári faktúry
  • Prešli designové zmeny v zadávaní cenníkových cien

  • V rámci rozšírenia hromadné generovanie faktúr sa pridala možnosť zmeniť poradie tlače objednávok pred ich generovaním
  • V module eshop bola prepísaná komunikácia s eshop platformami na základe nového API

Zoznam všetkých zmien

Súvisiace články