EnglishSlovak

eBanking

eBanking

Synchronizácia úhrad z bánk (FIO a Tatra banka).
eBanking je rozšírenie, ktoré pridáva do sekcie bankového výpisu možnosť synchronizácie úhrad z bánk. (Bankový výpis je súčasťou licencie PREMIUM).

Aktuálne podporované banky:
1. FIO Banka
Zatiaľ jediná banka na Slovensku, ktorá podporuje priame sťahovanie úhrad cez API. Po nastavení API tokenu (ktorý si vygenerujete v portáli FIO banky a jeho zadaní do administrácie rozšírenia) sa vám zobrazí ikonka pre stiahnutie úhrad.
Je možné stťahovanie úhrad podľa zadaného rozsahu dátumov. Pri nasledujúcom sťahovaní sa pokračuje od dátumu predcházajúceho stiahnutia.
2. TATRA Banka
Pri tejto banke je nutné z jej portálu stiahnuť xml súbor úhrad, ktorý sa následne naimportuje do systému.
 
Po načítaní úhrad je možné zmeniť variabilný symbol úhrad (v prípade ak bol zákazníkom zle zadaný a systém ho nemohol spárovať). Po uložení bankvoého výpisu sa automaticky vytvoria príslušné príjmové a výdavkové doklady.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:6 mája, 2019
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.8
Vyžaduje:licencia premium
Zobraziť históriu zmien