Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Notifikácie je modul, ktorý umožňuje odosielať emailové oznámenia zákazníkovi o vybaviteľnej objednávke alebo o zaslanom tovare.

Základné požiadavky

Vytváranie upomienok nie je limitované, ale ak ich chcete aj odosielať emailom, tak minimálna licencia onlineERP systému je STANDARD.

Funkčnosť

Základom notifikácie je nadefinovaní text, ktorý sa má odosielať. Ten sa definuje v administrácii modulu. Do textu je možné umiestniť parametre, ktoré budú preložené vo výslednom oznámení.
Oznámenie môže obsahovať:
  • informácie o vybaviteľnej objednávke (priamo na stránke notifikácií sa zobrazí zoznam vybaviteľných objednávok).
  • informácie o odoslanom tovare spolu s vystaveným číslom faktúry s priložením PDF danej faktúry. Súčasťou tohto oznámenia môže byť aj sledovacie číslo balíka (tento údaj sa získava z prepravného balíka a je možné ho prepojiť s rozšírením „prepravcovia zásielok“, kde číslo balíka sa automaticky generuje na strane kuriéra a ukladá do systému)

 

Notifikáciu je možné odoslať aj priamo z dokladu (objednávky alebo faktúry).
Notifikáciu nie je nutné odosielať emailom, ale poslúži aj ako interné označenie, že bol zákazník o pohybe tovaru oboznámený. Prípadne je v budúcnosti možné odoslať oznámenie formou SMS.
modul notifikacie

30

Náhľad

Súvisiace produkty