Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Predčíslie účtu: detailný Pohľad

Predčíslie účtu, známe aj ako bankové kód, alebo bankové predčíslie, je dôležitým prvkom bankových operácií, zvlášť pri realizácii bankových prevodov. Predčíslie účtu identifikuje konkrétnu banku alebo pobočku banky, ktorá drží konkrétny účet. Tento článok vám ponúka hlbší pohľad na funkciu a význam predčíslia účtu.

Čo je predčíslie účtu?

Pred prechodom na jednotný formát IBAN niektoré banky používali predčíslie účtu ako svoj identifikátor. V súčasnosti sa však pri bezhotovostnom styku v SEPA zóne používa len číslo účtu v tvare IBAN a predčíslie účtu už nemusíte zvlášť vypĺňať.

Predčíslie účtu je špecifický kód, ktorý identifikuje banku alebo jej pobočku. Toto predčíslie sa používa pri transakciách, ako sú napríklad bankové prevody. Jeho cieľom je zabezpečiť, že finančné prostriedky sú správne prevedené medzi účtami rôznych bánk.

V rámci Slovenskej republiky má predčíslie účtu šesť číslic.

 

Z čoho sa skladá IBAN

IBAN, čo je skratka pre International Bank Account Number, je medzinárodný formát pre číslo bankového účtu. Zaviedol ho Európsky výbor pre bankové štandardy s cieľom zjednodušiť a zabezpečiť medzinárodné platby.

IBAN sa skladá z nasledujúcich častí:

 • Krajina: prvé dve písmená v IBAN sú kód krajiny, ktorý identifikuje krajinu, v ktorej je účet vedený. Napríklad „SK“ pre Slovensko, „DE“ pre Nemecko, alebo „FR“ pre Francúzsko.
 • Kontrolné číslice: nasledujúce dve číslice sú kontrolné číslice, ktoré sa vypočítajú podľa špeciálneho matematického algoritmu. Tieto číslice umožňujú rýchlu kontrolu pravosti IBAN a minimalizujú možnosť chýb pri zadávaní účtu.
 • Bankový kód: ďalšie číslice reprezentujú bankový kód alebo predčíslie účtu, ktorý identifikuje konkrétnu banku alebo finančnú inštitúciu.
 • Číslo účtu: zvyšok čísel tvorí konkrétne číslo účtu. Táto časť môže byť rôznej dĺžky v závislosti od štruktúry účtových čísel v danej krajine.

Ak berieme do úvahy všetky tieto časti, príklad IBANu na Slovensku by mohol vyzerať takto:

SK31 0200 0000 1234 5678 9012

 • SK“ je kód krajiny
 • 31“ sú kontrolné číslice
 • 0200“ je bankový kód (v tomto príklade pre Všeobecnú úverovú banku)
 • 0000 12″ predčíslie
 • „34 5678 9012  je číslo účtu.

Je dôležité poznamenať, že celková dĺžka IBANu je obmedzená na maximálne 34 znakov. Táto dĺžka sa však môže líšiť v závislosti od krajiny.

 

Ako funguje predčíslie účtu?

Keď posielate peniaze na iný účet, predčíslie účtu pomáha určiť, do ktorej banky majú byť peniaze prevedené. Predčíslie je súčasťou celého účtového čísla, ktoré tiež obsahuje základné číslo účtu a kontrolné číslo.

Napríklad, účtové číslo 123456789/0200 sa skladá z:

 • Základné číslo účtu: 123456789
 • Kód banky: 0200

 

Dôležitosť predčíslia účtu

Predčíslie účtu hraje kľúčovú úlohu pri presmerovaní finančných prostriedkov. Bez správneho predčíslia účtu by boli transakcie nesprávne smerované alebo by neboli dokončené. Preto je nevyhnutné skontrolovať si predčíslie účtu pred tým, ako sa pokúsite poslať peniaze na iný účet.

 

Záver

Predčíslie účtu je neoddeliteľnou súčasťou finančného systému a je dôležité pre správnu realizáciu bankových transakcií. Je to jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje bezpečné a presné prevedenie prostriedkov medzi účtami v rôznych bankách. Toto predčíslie je kľúčovou súčasťou účtového čísla a bez neho by bolo veľmi náročné uskutočniť akejkoľvek bankové transakcie.

Súvisiace články