Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis rozšírenia

Doplnkové zľavy je rozšírenie, ktoré umožňuje ukladanie bodov vypočítaných zo zákazníckych zliav a evidenciu vernostných bodov, kumulovaných nákupov a ich následnú aplikáciu vo forme zliav.

Funkčnosť

Doplnkové zľavy je v rámci rozšírenia možné rozdeliť do troch systémov zliav:

  1. Bodový zľavový systém
Zákazníkovi sa body vypočítavajú v prípade, ak má vo svojich platobných podmienok zadefinované špeciálne platobné podmienky so zadanou zľavou.
Pri predaji (faktúre alebo POS bločku) si zákazník môže zvoliť, či si v doklade chce:
    • uplatniť svoju zľavu
    • premeniť zľavu vo forme bodov
    • uplatniť zľavu a aj body (zadaním výšky zľavy)
Ak si zákazník zvolí uplatnenie zľavy formou bodov, tak výsledná suma dokladu bude zvýšená o zľavu, ale vypočítané body sa mu pripíšu do zákazníckej karty (pri bločku hneď, pri faktúre až po jej úhrade).
Prepočet medzi bodmi a zľavou sa definuje v administrácii rozšírenia (napr. 1bod = 1EUR).
Nazbierané body si môže zákazník uplatniť pri bločku (platbou bodmi) alebo odpočítaním zľavy z bodov na faktúre.

2. Vernostný systém

Na zbieranie bodov z vernostného systému nemusí mať zákazník špeciálne podmienky, stačí nastaviť v administrácii koeficient prepočtu napr. (1bod = 1EUR). Body sa vypočítajú z celkovej sumy dokladu bez DPH.
Nazbierané body si môže zákazník uplatniť podobne ako pri bodovom systéme.

3. Kumulovaný systém

Tento systém zliav počíta so zbieraním nákupov od určeného dátumu (dľžka trvania zbierania dokladov sa definuje v administrácii rozšírenia).
Pri uplatnení celkovej zľavy sa použije posledný zákaznícky nákup, kde sa k celkovej sume dokladu pripočítajú aj predchádzajúce doklady a z celkovej sumy sa aplikuje možná zľava (rozsah zľiav sa definujú v administrácii).

Doplňujúce informácie

Zákazník môže využívať iba jeden z doplnkových systémov zľiav. V rámci administrácie je tiež možné obmedziť zadávanie zliav na zákazníckom kóde (je možné vygenerovať pre zákazníka 13miestny EAN zákaznícky kód, ktorým sa musí preukázať pri predaji a až po načítaní tohto kódu sa aktivuje možnosť zľavového systému).
Súčasťou rozšírenia „Doplnkové zľavy“ je aj história a stav zľiav v karte zákazníka.
rozšírenie doplnkové zľavy

50

Náhľad

Súvisiace produkty