EnglishSlovak

Reklamácie

Reklamácie

Evidencia zákazníckych a dodávateľských reklamácií.
Reklamácie je modul, ktorý slúži na evidenciu došlých a vyšlých resp. zákazníckych a dodávateľských reklamácií.

1. Zákaznícke reklamácie
Reklamácia obsahuje základné údaje ako dôvod reklamácie, vyjadrenie predajcu, dátum a č. zakúpeného dokladu spolu s reklamovaným tovarom, ku ktorému sa zapisuje popis chyby ako aj akcia (čo sa s tovarom má vykonať).
Reklamáciu je možné označiť aj ako skladovú, čiže sa priradí firme a nie konkrétnemu zákazníkovi.
Výstupom reklamácií je aj PDF formulár, ktorý má všetky náležitosti (ako podpis zákazníka súhlasiaci s vyjadrením predajcu, podpis predajcu a pod.)

2. Dodávateľské reklamácie
Reklamácia obsahuje základné údaje o reklamovaných produktoch spolu s popisom chýb a závad.
Produkty je možné hromadne nahrať zo zákazníckych reklamácií (napr. aj podľa prednostného dodávateľa) alebo konvertovaním došlej reklamácie na vyšlú, čím sa tieto dve reklamácie spárujú (to znamená, že ak príde vyjadrenie resp. nový produkt od dodávateľa, stav tohto produktu sa automaticky zobrazí aj v došlej reklamácii).


Súčasťou modulu a reklamácie ako takej sú reklamované množstvá, ktoré je možné zobraziť v skladovej karte spolu s históriou pohybu.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:9 januára, 2017
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.9
Zobraziť históriu zmien