Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 4.3 – stabilita, dochádzkový systém, …

Pri posledných dvoch verziách sme nenapísali žiadny blog keďže boli zmeny zamerané hlavne na zvýšenie stability a neobsahovali žiadne významné novinky.

Vrámci tohto blogu ale zhrnieme aj časť zmien z predchádzajúcich verzií a zároveň predstavíme nový dochádzkový systém – modul Dochádzka.

Novinky

 • pridaná funkcia „pay by square“ – QR kód na formulári faktúry pre zrýchlené načítanie úhrady v internet bankingu.
 • rôzne možnosti nastavenia stĺpcov na formulari faktúry
 • graf pohybov a aktivity používateľov
 • efektívnejšie vytváranie a priraďovanie cenníkov
 • ďalšich takmer 100 zmien a opráv

Dochádzkový systém

V poradí 16-ty modul umožňujúci evidenciu dochádzku zamestnancov spolu s výpočtom miezd.

Evidencia dochádzky zamestnancov je jednoduchá a nie je potrebné k nej dokupovať žiadne externé zariadenie. Postačí mobil, tablet, notebook s integrovanou kamerou. Takže za celé riešenie zaplatíte len pár EUR.

Dochádzkový terminál

Zamestanec má na výber hneď z troch možností identifikácie:

 1. PIN kód – nie je nutné žiadne zariadenie, iba firemný PC.
 2. QR kód – kód vo forme obrázku je možné vytlačiť alebo si ho zamestanec uloží do mobilu a s ním sa prihlási cez dochádzkového terminálu
 3. EAN kód – podobne ako QR kód

Ďalšie možnosti

 • Prehľadná evidencia dochádzok formou kalendára.
 • Možnosť nastaviť si vlastné sviatky a odchody.
 • Automatická evidencia absencií.
 • Dodatočná kontrola a úpravy jednotlivých dochádzok
 • Základný výpočet miezd.
 • Prehľadný sumár dochádzky.

V pláne sú samozrejme vylepšenia ako napr. export pre mzdové účtovníctvo, štatistiky a iné.

Súvisiace články