EnglishSlovak

Konsignačné sklady

Konsignačné sklady

Vedenie konsignačných skladov
Konsignačné sklady je modul, ktorý umožňuje vedenie konsignačných skladov a komisionálny predaj alebo nákup. Súčasťou modulu je aj modul Prevodky a keďže princípom fungovania sú prevody medzi skladmi, tak minimálna licencia je PREMIUM.

Komisionálny predaj je možné viesť zo strany
1. Zákazníka
Vytvorí sa nová pobočka s príznakom “konsignačná” a priradí sa k nej konkrétny zákazník. Zákazníkovi sa na základe zvoleného tovaru, ktorý mu bude pridelený sa vytvorí prevod zásob z hlavnej pobočky do zákazníckej kosignačnej pobočky. Po určitom období sa vytvorí Faktúra z konsignačného skladu. Tá sa vytvorí tak, že sa vyberie zákazník, ku ktorému sa načíta prevedený tovar základe predaja a zadaním množstva sa vytvorí celková suma faktúry.
2. Dodávateľa
Vytvorí sa nová pobočka s príznakom “konsignačná” a priradí sa k nej konkrétny dodávateľ. K tomuto dodávateľovi sa v danej pobočke vytvorí príjemka tovaru. Systém v danej pobočke eviduje tovar s konkrétnymi množstvami, ktoré je možné sledovať tak zo skladovej karty ako aj z výpisov zásob. Predaj takéhoto tovaru prebieha prevodom z konsignačného skladu do skladu, kde sa predaj vykonáva a to buď manuálne alebo automaticky (pri automatickom je možné nastaviť prioritu vypredania tovaru, či sa má vypredať skôr konsignačný sklad alebo ten reálny). Výstupom je report, ktorý sa odosiela dodávateľovi a na základe neho sa vytvorí Príjemka z konsignačného skladu.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:9 januára, 2017
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.9
Vyžaduje:licencia premium
Zobraziť históriu zmien