Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 3.7 – doplnkové zľavy, redesign, …


Rozšírenie pre doplnkové zľavy

Prepracovali sme logiku bodového a vernostného systému zliav. Aktuálne pomocou rozšírenia „Doplnkové zľavy“ máte možnosť využiť jeden z troch doplnkových systémov zliav.

1. Bodový zľavový systém

Pri predaji (faktúre alebo POS bločku) si zákazník môže zvoliť, či si v doklade chce uplatniť svoju zľavu, premeniť zľavu vo forme bodov alebo uplatniť zľavu a aj body (zadaním výšky zľavy).

Ak si zákazník zvolí uplatnenie zľavy formou bodov, tak výsledná suma dokladu bude zvýšená o zľavu, ale vypočítané body sa mu pripíšu do zákazníckej karty (pri bločku hneď, pri faktúre až po jej úhrade).Prepočet medzi bodmi a zľavou sa definuje v administrácii rozšírenia (napr. 1bod = 1EUR). Nazbierané body si môže zákazník uplatniť pri bločku (platbou bodmi) alebo odpočítaním zľavy z bodov na faktúre.

2. Vernostný systém

Na zbieranie bodov z vernostného systému nemusí mať zákazník špeciálne podmienky, stačí nastaviť v administrácii koeficient prepočtu napr. (1bod = 1EUR). Body sa vypočítajú z celkovej sumy dokladu. Nazbierané body si môže zákazník uplatniť podobne ako pri bodovom systéme.

3. Kumulovaný systém

Tento systém zliav počíta so zbieraním nákupov od určeného dátumu. Pri uplatnení celkovej zľavy sa použije posledný zákaznícky nákup, kde sa k celkovej sume dokladu pripočítajú aj predchádzajúce doklady a z celkovej sumy sa aplikuje možná zľava (rozsah zľiav sa definujú v administrácii).

Redesign

Po viacerých zmenách kvôli doplnkovým zľavám sme zmenili vzhľad celkových súm vo fakturácii, ktoré aktuálne vyzerajú prehľadnejšie. Zároveň sme zmenili vzhľad základných finančných údajov vo finančných údajoch, kde sme zároveň pridali aj ďalšie informácie (napr. celkovú hmotnosť, úhrady, počet rozvozov).

Iné

  • Do administrácie boli pridané štatistické informácie o veľkosti databázy
  • Možnosť exportovať doklady do MRP-K/S XML verzie 2.0
  • Bol zrušený modul „podvojné účtovníctvo“, ktoré je teraz súčasťou licencie STANDARD

Zoznam všetkých zmien

Súvisiace články