Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

ERP systém (systém na plánovanie podnikových zdrojov) je rovnaký ako účtovno-informačný systém?

Čo je ERP systém?

ERP, alebo Enterprise Resource Planning, je typ softvéru, ktorý organizácie používajú na riadenie každodenných podnikateľských aktivít, ako je účtovníctvo, nákup, riadenie projektov, riadenie rizík, dodržiavanie pravidiel a operácie s dodávateľskými reťazcami. Slúži ako systém integrovaných aplikácií, ktoré môže podnik používať na zhromažďovanie, ukladanie, správu a interpretáciu údajov z mnohých obchodných aktivít.

ERP systémy sú navrhnuté tak, aby zjednodušili a automatizovali mnohé podnikové procesy, aby pomohli podnikom zvýšiť efektivitu a zlepšiť výkonnosť. Okrem toho tiež poskytujú jednotné a konzistentné zdroje údajov, ktoré môžu pomôcť podnikom lepšie rozumieť a riadiť svoje operácie.

Niektoré z najbežnejších funkcií ERP systémov zahŕňajú riadenie finančných údajov, riadenie ľudských zdrojov, riadenie dodávateľského reťazca, riadenie zákazníckych vzťahov, riadenie projektov, analýzu a reportovanie dát a mnoho ďalších.

Rôzne ERP systémy môžu byť navrhnuté pre rôzne typy podnikov, od malých a stredných podnikov až po veľké korporácie, a môžu byť prispôsobené pre rôzne odvetvia, ako je výroba, maloobchod, zdravotníctvo, vzdelávanie a mnoho ďalších.

 

Výhody ERP systémov

ERP systémy ponúkajú množstvo výhod, ktoré môžu podnikom pomôcť zvýšiť efektivitu a produktivitu. Tu sú niektoré z hlavných výhod:

 1. Integrácia údajov: ERP systémy integrujú údaje z rôznych oddelení a funkcií podniku do jednej centralizovanej databázy. Toto zabezpečuje konzistentnosť údajov a zabraňuje duplicite. To znamená, že skladové hospodárstvo, faktúry, nákupy, výplaty a všetko čo sa vo firme deje máte na jednom mieste. 
 2. Zlepšenie riadenia procesov: ERP systémy automatizujú mnohé bežné podnikové procesy, čo znižuje potrebu manuálnej práce a zlepšuje efektivitu. To samozrejme šetrí peniaze a čas firmám.
 3. Lepšie rozhodovanie: S centralizovaným a konzistentným zdrojom údajov môžu manažéri a zamestnanci robiť informované rozhodnutia rýchlejšie.
 4. Zníženie nákladov: Zvýšená efektivita a produktivita môžu viesť k zníženiu operatívnych a administratívnych nákladov.
 5. Zlepšená spolupráca: Keď všetky oddelenia podniku používajú rovnaký systém a majú prístup k rovnakým údajom, môže to zlepšiť komunikáciu a spoluprácu.
 6. Lepšie riadenie zásob: ERP systémy často zahŕňajú nástroje na riadenie zásob (skladový systém), ktoré môžu pomôcť podnikom optimalizovať svoje zásoby a zlepšiť riadenie dodávateľského reťazca.
 7. Zlepšené plánovanie a prognózovanie: ERP systémy môžu poskytnúť nástroje na plánovanie a prognózovanie, ktoré môžu podnikom pomôcť lepšie plánovať budúce operácie a rast.
 8. Dodržiavanie predpisov: Mnohé ERP systémy zahŕňajú nástroje na sledovanie a riadenie dodržiavania rôznych priemyselných a vládnych predpisov.
 9. Zlepšená bezpečnosť údajov: S centralizovaným systémom môže byť ľahšie sledovať a riadiť prístup k citlivým údajom a chrániť ich pred neoprávneným prístupom.

 

Nevýhody ERP systémov

Aj keď ERP systémy prinášajú mnoho výhod, je dôležité si uvedomiť, že môžu mať aj niektoré nevýhody alebo výzvy. Tu sú niektoré z nich:

 1. Vysoké náklady: ERP systémy môžu byť drahé na nákup a implementáciu. Okrem počiatočných nákladov na softvér a hardvér môžu existovať aj náklady na konzultácie, prispôsobenie, školenia a údržbu. To vám s onlineERP systémom nehrozí. Ceny a dodatočné úpravy sú dostupné pre malé aj veľké podniky. 

 2. Zložitosť: ERP systémy môžu byť zložité, čo môže komplikovať ich implementáciu a použitie. Môže to vyžadovať odborné vedenie a odborné znalosti. OnlineERP systém je navrhnutý pre jednoduché používanie a implementáciu. 

 3. Čas na implementáciu: Implementácia ERP systému môže byť časovo náročná, čo môže spôsobiť dočasné prerušenie bežných operácií podniku.

 4. Zmeny v podnikových procesoch: Implementácia ERP systému môže vyžadovať zmeny v existujúcich podnikových procesoch, čo môže byť náročné a môže spôsobiť odpor medzi zamestnancami.

 5. Potreba školenia: Zamestnanci budú pravdepodobne potrebovať školenie na používanie nového ERP systému.

 6. Obmedzenia prispôsobenia: Hoci mnohé ERP systémy umožňujú určité prispôsobenie, môžu existovať obmedzenia, ktoré môžu znemožniť podniku prispôsobiť systém presne podľa svojich potrieb. OnlineERP vám prispôsobíme na mieru a už nikdy nebudete chcieť iný ERP systém. 

 

Ako si vybrať správny ERP systém

Pri výbere správneho ERP systému je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, aby ste sa uistili, že systém vyhovuje potrebám a cieľom vášho podniku. Tu je niekoľko krokov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní:

 1. Definícia požiadaviek: Predtým, než začnete hľadať riešenia ERP systémov, je dôležité presne vedieť, čo od systému očakávate. Toto by malo zahŕňať pochopenie vašich podnikových procesov, identifikáciu oblastí, kde by mohli byť potrebné zlepšenia, a definovanie si kľúčových funkcií, ktoré potrebujete vo firme.

 2. Prehľad rôznych riešení: Existuje mnoho rôznych riešení ERP na trhu, každé s vlastnými silnými a slabými stránkami. Dôkladne preskúmajte rôzne možnosti, získajte referencie od iných podnikov a porovnajte funkcie, ceny a hodnotenia.

 3. Zvážte rozpočet a náklady: ERP systémy môžu byť nákladné, takže je dôležité zvážiť, koľko ste ochotní a schopní minúť. Náklady na ERP systém zahŕňajú nie len cenu softvéru, ale aj náklady na implementáciu, školenie, prispôsobenie a údržbu.

 4. Poraďte sa s tímom: Ľudia, ktorí budú systém používať, môžu mať cenné postrehy a požiadavky čo potrebujú a čo by pre nich bolo najlepšie pri ich práci. Ich zapojenie do procesu výberu môže tiež zvýšiť ich angažovanosť a prijatie systému.

 5. Testovanie a demo verzia: Pred kúpou systému je dôležité ho vyskúšať. Mnoho dodávateľov ponúka demo verzie alebo testovacie obdobia, ktoré vám umožnia vyskúšať systém a zistiť, ako by pre vás mohol fungovať.

 6. Podpora a služby: Skontrolujte, akú podporu a služby dodávateľ poskytuje. To by mohlo zahŕňať technickú podporu, školenia, prispôsobenie a pomoc pri implementácii.

 7. Prispôsobiteľnosť a škálovateľnosť: Váš podnik sa bude pravdepodobne meniť a rásť, takže je dôležité, aby ERP systém bol schopný sa prispôsobiť a škálovať podľa vašich potrieb. Skontrolujte, či systém umožňuje prispôsobenie a či môže rásť s vašou firmou.

 8. Bezpečnosť a zhoda s predpismi: Bezpečnosť údajov by mala byť prioritou pri výbere ERP systému. Skontrolujte, aké bezpečnostné opatrenia dodávateľ ponúka a či systém spĺňa všetky relevantné právne a regulačné požiadavky.

 9. Dodávateľ a jeho reputácia: Vyberte si dodávateľa s dobrou povesťou a silnou podporou zákazníkov. Referencie od iných podnikov a recenzie môžu byť užitočné pri hodnotení dodávateľov.
 10. Integrácia s existujúcimi systémami: Je dôležité, aby sa váš nový ERP systém dal integrovať s inými systémami, ktoré v súčasnosti používate. Toto by mohlo zahŕňať všetko od účtovných programov po CRM a CMS systémy.

 

Budúcnosť ERP systémov

Budúcnosť ERP systémov je veľmi sľubná, keďže organizácie naďalej hľadajú efektívne spôsoby, ako integrovať a automatizovať svoje podnikové operácie. Tu sú niektoré trendy, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť ERP systémov:

 1. Cloud ERP: Čoraz viac firiem sa obracia k cloudovým riešeniam ERP, ktoré ponúkajú väčšiu flexibilitu, škálovateľnosť a cenovú efektívnosť ako tradičné riešenia. Cloud ERP tiež umožňuje ľahší prístup a spoluprácu zo vzdialených lokalít, čo je kľúčové v dnešnej dobe pracovnej flexibility a remote práce.

 2. Mobilné ERP: S nárastom používania mobilných zariadení v podnikateľskom prostredí sa očakáva, že ERP systémy sa budú čoraz viac prispôsobovať mobilnému použitiu. To umožňuje zamestnancom pristupovať k informáciám a funkcionalitám ERP kdekoľvek a kedykoľvek, čo zvyšuje produktivitu a efektívnosť.

 3. Umelá inteligencia a strojové učenie: Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie sa stávajú čoraz dôležitejšími v oblasti ERP. Môžu pomôcť automatizovať rutinné úlohy, predvídať trendy a správanie, a poskytnúť hlbšie a presnejšie analýzy.

 4. Internet vecí (IoT): IoT technológie môžu poskytnúť ERP systémom nové úrovne údajov a konektivity. Napríklad, senzory na výrobných linkách môžu zasielať údaje priamo do ERP systému, čo umožňuje real-time sledovanie a analýzu.

 5. Pokročilé analytické nástroje: S nárastom dát sa stávajú pokročilé analytické nástroje stále dôležitejšími pre podniky, ktoré chcú z týchto dát získať hodnotné informácie. Tieto nástroje môžu pomôcť podnikom lepšie pochopiť svoje operácie, identifikovať oblasti na zlepšenie a robiť informované rozhodnutia.

 6. Personalizácia a prispôsobiteľnosť: Firmy budú požadovať, aby ich ERP systémy boli čoraz viac prispôsobiteľné a personalizované, aby lepšie vyhovovali ich špecifickým potrebám a procesom. Dodávatelia ERP budú musieť byť schopní ponúknuť riešenia, ktoré môžu byť ľahko prispôsobené a ktoré môžu rásť a meniť sa spolu s podnikom.

 7. Sociálne funkcie a spolupráca: V budúcnosti by mohli ERP systémy zahrňovať viac sociálnych a kolaboratívnych funkcií, aby podporili lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami. Tieto funkcie by mohli zahŕňať chatovacie nástroje, fóra, zdieľanie dokumentov a ďalšie.

 8. Zvýšený dôraz na bezpečnosť: S rastúcim objemom a hodnotou údajov, ktoré spravujú ERP systémy, sa bezpečnosť stane čoraz dôležitejšou. Dodávatelia ERP budú musieť investovať do pokročilých bezpečnostných technológií a praktík, aby chránili citlivé podnikové údaje.

 9. Udržateľnosť a zelené IT: Ako sa podniky stávajú čoraz viac environmentálne vedomé, očakáva sa, že budú hľadať ERP riešenia, ktoré podporujú udržateľné podnikové praktiky a minimalizujú ich ekologickú stopu.

 

Tieto trendy naznačujú, že ERP systémy budú naďalej hrať kľúčovú úlohu v podnikateľskom prostredí, ale ich tvar a funkcia sa budú pravdepodobne meniť a rozvíjať v reakcii na technologický pokrok a zmeny v podnikateľských potrebách a očakávaniach. Taktiež sa budú prispôsobovať novým právnym predpisom a legislatíve.

Súvisiace články