Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Štítky je modul, ktorý pridáva možnosť tlačiť štítky z tlačiarní ZEBRA prípadne tlačiť PDF formulár s preddefinovaným textom vo forme štítku.

Základné požiadavky

Pre správny chod modulu je nutné mať nainštalovaný program QZ tray (stiahnuteľný na stránke https://qz.io/download/)

Funkčnosť

Štítky môžu obsahovať údaje z:

1.údajov došlej zákazníckej objednávky – je možné vytlačiť názov zákazníka, č. objednávky a jeho tel. číslo

2. údajov zo skladovej karty – vytlačí buď preddefinové údaje ako kód, popis, cenu, EAN kód alebo aj obsah PDF súboru, ktorý sa nahrá do skladovej karty resp. HTML, ktorý sa tiež dá zadať v skladovej karte

Jednotlivé položky (či už zásoby alebo objednávky) je možné načítať po jednom (podobne ako pri nahadzovaní objednávky) alebo priamo napr. z dokladu príjemky, kde sa načítajú všetky položky z príjemky spolu s počtom kópií ako množstvom.

modul stitky

40

Náhľad

Súvisiace produkty