Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 2.9.8 – prepravcovia, úpravy pre hutnícke firmy

Od posledného článku síce ubehol takmer rok, ale vývoj systému sa ani zďaleka nezastavil. Postupne boli vydávané nové verzie, ku ktorým ale nebol napísaný vlastný článok. Prišlo množstvo žiadostí o úpravy systému. Niektoré z nich si popíšeme bližšie.

Prepravcovia

Systém prešiel zmenou zadávania prepravy. Momentálne je možné nastaviť prepravu v dvoch krokoch:

a) voľba spôsobu prepravy ( v tomto kroku je možné zvoliť si, či tovar sa prepravuje poštovou zásielkou, kuriérom alebo osobným vyzdvihnutím ).

b) voľba služby prepravcu ( podľa voľby spôsobu prepravy je možné zvoliť si aj konkrétnu službu prepravcu). Aktuálne onlineERP podporuje (spolu s modulom „Prepracovia zásielok“ tieto služby:

  • ePH – ePodacíHárok Slovenskej pošty
  • DEPO
  • 123 Kuriér
  • Toptrans
  • Zásielkovňa

Hutnícky tovar

Do onlineERP sa pridali rôzne prvky, ktoré výrazne uľahčia prácu s hutníckym materiálom.

a) Je možné v skladovej karte definovať ďalsiu mernú jednotku a k nej príslušný koeficient. Systém následne bude môcť prepočítavať množstvá a ceny na základe zvolenej mernej jednotky (napr. m/kg, ks/kg).

b) Do skladovej karty sa pridala možnosť nahrať atesty vo forme PDF, ktoré sa vytlačia spolu s faktúrou

c) je možné definovať pri fakturáciách č. tavby, dĺžku jednotlivých produktov

Prepojenie s eshopom

Veľa zmien prešlo aj prepojení s eshopom. Je možné do eshopu nahrať cenníkové ceny zákazníkov, nahrať filtre a možnosti k produktom. Tiež je možné cez nový dashboard automaticky sťahovať nové objednávky alebo aktualizovať stav množstiev.

Súvisiace články