Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis rozšírenia

Hromadné generovanie je rozšírenie, ktoré umožňuje automaticky konvertovať objednávky na všetky dostupné doklady.

Funkčnosť

  1. Faktúry
  2. Dodacie listy (s cenami alebo bez cien)
  3. POS bločky

V rámci nastavení rozšírenia je možné konvertovaný doklad automaticky uložiť.

Hromadné generovanie a jeho samotný proces je prakticky bezzásahový zo strany používateľa. Označia sa objednávky, ktoré sa majú konvertovať a systém ich po jednom konvertuje (proces konvertuje vždy jednu a čaká kým sa predchádzajúci doklad úspešne neuloží).

Po prekonvertovaní všetkých objednávok je možné vytlačiť všetky doklady, skladovú výdajku alebo ak je povolená evidencia vodičov, tak aj formulár pre zjednodušený výpis dokladov podľa vodičov.

Ostatné funkcie

  • Predvolený spôsob generovaného dokladu sa nastavuje v karte zákazníka.
  • Generované doklady sa môžu radiť podľa rôznych filtrov (dátumu dodania, zákazníka, vodiča). Pred samotným generovaním je možné zotriediť objednávky podľa toho ako sa majú tlačiť. Triedenie sa dá nastaviť v karte zákazníka príp. ak je povolená evidencia vodičov, výsledné formuláre budú zotriedené aj podľa vodiča
rozsirenie hromadne generovanie

50

Náhľad

Súvisiace produkty