Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

pripravovaná nová verzia onlineERP 2.0

Pomaly ale isto prichádza nová verzia 2.0. Je v poslednom štádiu vývoja, v beta testovaní. Ale popísal by som tie najzaujímavejšie novinky, ktoré so sebou nová verzia prinesie.

Pár detailov z vývoja:

 • Vývoj trval 4 mesiace
 • Do nášho GitLab-u sme odoslali 223 commitov
 • V systéme sme upravili 613 súborov

Momentálne dolaďujeme detaily, takže tieto čísla sa už nebudú významne meniť.

Toto boli detaily vývoja, ktoré zrejme žiadneho vedúceho obchodu, manažéra firmy alebo veľkoobchodnej spoločnosti nemusia zaujímať, ale keďže tento systém môže byť zaujímavý aj pre IT vývojárov v spoločnostiach, tak som sa o tom takto v krátkosti zmienil.

Nová verzia nebola primárne zameraná na vývoj množstva nových funkcií a modulov, ale hlavným bodom bol vývoj a prechod na nový design, ktorý by tvoril základ pre nasledujúci roky.

Tak si teda popíšme tie nové zmeny:

1. Design framework – Bootstrap 4
Systém prešiel prechodom z verzie 3.3.7 na 4.0. Momentálne čakáme až Boostrap oficiálne vypustí oficiálnu finálnu verziu. V rámci tohto prechodu sa zmenili všetky stránky a ich design.

2. Grafy – Chart.js
Prepísané bolo generovanie a vykresľovanie rôznych grafov. Prešli sme z knižnice flot na Chart.js, ktorý sa nám zdá jednoduchší a jeho vývoj je stabilnejší.

3. 3rd Party library – knižnice tretích strán
Po dlhšej dobe sme aktualizovali všetky PHP a JS knižnice. Vylepšili sme využitie cache pamäte, práce s mysql databázou. Tiež sme pridali pre efekt zopár jquery knižníc.

4. Bezpečnosť
Pri každej aktualizácii sa zameriavame aj na aplikovanie nových bezpečnostných techník. Hlavnou zmenou je zisťovanie a ukladanie hesla.
Prihlásenie - bezpečnosť

5. Stránky
Ako som spomínal, prepísali sme všetky stránky v systéme. Používanie väčšiny z nich sa nezmenilo, iba sa zmenilo rozloženie niektorých prvkov stránky.

 • Asi najväčšou zmenou prešlo samotné načítavanie stránok. Celý obsah sa načítava cez AJAX, čiže nie je nutné stránku refreshnúť, čo výrazne zrýchľuje interakciu so systémom.
 • Aktualizovaný bol celý systém zobrazenia položiek transakcií (faktúry, objednávky, POS a iné). Momentálne sú plne responsive (prispôsobené pre mobilné zobrazovanie)
 • Prepísali sme celý systém informačných správ.
 • Prepísali sme spôsob zobrazenia voľby dátumu (ako napr. filtrovanie výpisu podľa dátumu, aktuálneho obdobia, rozsahu a pod.).
 • Prepísali sme spôsob zobrazenia chybových alebo informačných hlásení.
 • Zmenili sme spôsob nahrávania a sťahovania súborov v rámci celého systému.
 • Zmenili sme položky voľby v administrácii cez switch.
 • Tiež sme zmenili spôsob zobrazenia osobnej pokladnice a informačných správ z hlavného menu:
  zoznam informačných správ

  sumár osobnej pokladnice

6. Nové funkcie
Samozrejme pri toľkých úpravách sa občas naskytla aj príložitosť pridať nejaké nové funkcie. Ako napr.:

 • Funkcia „copy-paste“. Umožňuje skopírovať načítané položky zásob (napr. v objednávke) a vložiť ich do iného dokumentu (napr. do príjemky alebo úpravy zásob).
 • Možnosť zadať firemné údaje (IČO, DIČ, IČDPH) priamo pri zadávani zákazníka (dodávateľa) v transakcii (napr. vo faktúre, príjemke, ponuke…).
 • Pri vytváraní novej skladovej položky (cez modal) sa na základe právomocí dá zadať aj popis, nákupná cena a počiatočné množstvo (vytvorí sa automaticky úprava zásob).

Zoznam všetkých úprav a vylepšení poskytneme po oficiálnom vydaní novej verzie.

Súvisiace články