Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

onlineERP – english translate

Posledné dni a týždne sme pracovali na tom, aby sme systém pripravili pre širšiu používateľskú základňu. Rozhodli sme sa začať systém postupne prekladať do ďalších jazykov.

Prvým preloženým jazykom je samozrejme angličtina. Je to prvá verzia, takže je možné, že budú niektoré slovíčka poprípade vety nepreložené alebo nebudú dávať až taký zmysel pre anglicky hovoriacich používateľov :).

Jazyk si môže každý používateľ nastaviť vo svojom profile. Predvolený jazyk systému sa nastaví priamo pri jeho registrácii.

Budeme v tomto trende pokračovať a ďalším prekladom by mala byť maďarčina (magyar), ale dátum dokončenia zatiaľ známy nie je.

Súvisiace články