Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 3.6 – rýchlosť, newsletter, …

Rýchlosť načítavanie dokladov

V tejto ale aj v tých nadchádzajúcich verziách sa zamerievame na rýchlosť systému. Aktuálne prešla zmena logiky načítavanie dokladov. Konkrétne načítavania produktov v dokladoch.

Pri rýchlosti je nutné si uvedomiť počet údajov, ktoré obsahuje jeden riadok dokladu (jeden načítaný produkt). Viditeľných stĺpcov v tabuľke je v priemere okolo 10, ale pre správne fungovanie a správne výpočty si jeden riadok vyžaduje okolo 25 údajov. Po zmene logiky sa rýchlosť načítavania dokladov zvýšila v priemere o takmer 250%! Výrazný rozdiel je možné sledovať hlavne pri veľkých dokladoch s počtom produktov nad 50.

Ďalším krokom bude optimalizácia rýchlosti samotných výpisov dokladov a určité medzery má aj samotné ukladanie dokladov.

Nový modul NEWSLETTER

Vytvorili sme nový modul (v poradí 17ty). Umožňuje odosielať emailom newsletteri zákazníkom, ktorí si takéto reklamné maily odsúhlasili. V rámci výberu zákazníkov boli vytvorené rôzne filtre napr. podľa typu firiem, podľa krajov, obcí…

Vytvorili sme aj 3 základné HTML šablóny, ktoré samozrejme je možné meniť, prípadne si vytvoriť a uložiť vlastné šablóny, ktoré budete používať.

Iné

  • Možnosť konvertovať objednávku na zálohovú predfaktúru
  • Nástroj na prepočet cien, ak sa firma stane platcom DPH
  • Možnosť nastaviť špeciálnu predvolenú cenu v skladovej karte, ktorá má prioritu pred všetkými ostatnými cenníkovými cenami alebo špecialnými platobnými podmienkami

Zoznam všetkých zmien

Súvisiace články