Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 3.0 – nový spôsob generovania formulárov a reportov

Na novom spôsobe generovania PDF formulárov a reportov sme začali pracovať pred rokom. Komplexnosť zmeny bola veľká a bolo nutné prepísať a zároveň napísať množstvo nového kódu. Samozrejme štadardne ostáva k dispozícii aj starý spôsob generovania. Ten nový spôsob môžete vyskúšať, ked si ho povolíte v administrácii v sekcii „Formuláre a reporty“.

Hlavným dôvodom tejto zmeny bolo, aby sme mohli jednoduchšie meniť formuláre na mieru. V predchádzajúcom spôsobe to bolo trošku komplikovanejšie.

Výsledkom ročnej snahy je aj vytvorenie základu pre ďalšie zmeny, napr. v budúcnosti sa bude dať z administrácie zmeniť:

  1. typ písma na formulároch
  2. celú šablónu vzhľadu
  3. viditeľné stĺpce na formulároch faktúr

Zmenou prešiel aj samotný vzhľad formulárov a reportov. Výstupom môže byť nielen PDF ale aj HTML. Pri faktúre sme pridali aj „Pay by Square„, čiže zákazník Vám za faktúru môže zaplatiť namieste aj mobilom načítaním QR kódu.

Vývoj sa nezastaví a momentálne pracujeme na ďalších funkciách, ktoré sme kvôli tomuto nového generovaniu PDF museli odsunúť. Je ich cez 130, takže máme čo robiť, aby sme dohnali zameškané :).

Súvisiace články