Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

verzia 3.3 – chat

Máme tu nový rok a zároveň s ním vydávame novú verziu. V tejto a v nasledujúcich verziách sa zameriame na používateľov, ktorí so systémom pracujú. Aktuálna verzia obsahuje nie úplne štadardnú funkciu v ekonomických systémoch, ale keďže je onlineERP aj informačným systémom, tak aj takéto funkcie sú ich súčasťou.

CHAT

Bol pridaný nový box v rámci nástenky, kde sa zobrazujú všetci používatelia systému s identifikátorom, či je online alebo nie. Ak je aktívny, je možné s ním začať chatovať (odosielať okamžité online správy).

Iné

 • Po dlhšej neaktivite používateľa už nie je nutné refreshnúť stránku (čím Vás systém presmeruje na stránku s prihlásením) ale vyskočí modal okienko pre znovaprihlásenie (vďaka tomu nebude nutné zrušiť rozpracované doklady)

 • Zobrazenie zmien v karte kontaktov a skladových kariet. Podobne ako pri dokladoch je možné zobraziť kto, čo a kedy zmenil v karte zákazníka (dodávateľa) alebo v skladovej karte.

 • Možnosť v profile používateľa nastaviť akcie, ktoré chce prijať cez IS alebo email. Každý používateľ má v závislosti od svojich pridelených úloch v systéme definované akcie, ktoré sa im posielajú do informačného systému. Teraz si tieto akcie môže sám nastaviť, či chce dostať ako informačnú správu, do emailu. Medzi takéto akcie patria napr.
  • expirácia cenníka
  • pokus o nedovolené prihlásenie do systému
  • pokus o predaj pod nákupnú cenu
  • žiadosť o odsúhlasenie faktúry
  • iné

Zoznam všetkých zmien

Súvisiace články