EnglishSlovak

Odsúhlasovania

Odsúhlasovania

Žiadosti o odsúhlasovanie faktúr a zmien dokumentov.
Odsúhlasovania je rozšírenie, ktoré pridáva do jednotlivých častí systému možnosť odoslať majiteľovi firmy žiadosti o odsúhlasenie vykonania procesov:
  • Odsúhlasenie vystavenia faktúry
V tomto prípade musí byť porušená minimálne jedna z platobných podmienok zákazníka (faktúrou prekročil limit úveru, má nastavenú splatnosť 0 dní alebo platbu vopred resp. má faktúry po splatnosti).
Takúto faktúru je povolené vystaviť aj napriek porušeniu podmienok. Možnosťou je buď vystaviť faktúru s platbou na dobierku (kedy sa zodpovednosť za úhradu viaže na zamestnanca) alebo pred uložením faktúry vystaviť príjmové doklady z nevyplatených faktúr v minimálnej sume (ktorá sa zadáva v administrácii rozšírenia).
  • Odsúhlasenie zmeny príjemky
V prípade, ak má používateľ právo iba na zápis príjemky a potrebuje opraviť nejaký údaj, rozšírenie umožní odoslať žiadosť o dočasnú zmenu príjemky (časové obmedzenie sa nastavuje v administrácii rozšírenia).
  • Odsúhlasenie korekcie v osobnej pokladnici
Ak je nainštalované rozšírenie “Osobná pokladnica”, tak zamestnanec si môže upraviť stav svojej pokladnice cez korekciu, ktorú odošle majiteľovi firmy.
 

V každom vyskakovacom okne odsúhlasenia môže žiadosť odsúhlasiť aj majiteľ firmy zadaním svojich prístupových údajov (menom a heslom), čím sa žiadosť stane automaticky akceptovaná.

Samotné povolenie resp. odmietnutie žiadosti má majiteľ firmy možnosť buď cez samostatný box na nástenke alebo z menu v sekcii informačných správ.

Žiadosť sa viaže na konkrétneho zákazníka (zamestnanca) a na konkrétnu sumu. Používateľ, ktorý požiadal o odsúhlasenie môže mať otvorené okno so žiadosťou (odpoveď sa kontroluje automaticky každých 5min) alebo môže rovnaký doklad vystaviť znova. Ak je odpoveď kladná, tak sa doklad môže uložiť.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:9 januára, 2017
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.6
Vyžaduje:licencia standard
Zobraziť históriu zmien