EnglishSlovak

Porovnanie licencií

vaša aplikácia
Inštalácia u Vás v počítači alebo na vlastnom hostingu. K dátam máte prístup jedine vy. Zároveň budete mať k dispozícii aj zdrojové kódy.
licencia
funkciabasicstandardpremium
Počet kontaktov (zákazníci, dodávatelia, zamestnanci)
Počet používateľov
Počet skladových kariet (typy: skladová, neskladová, popisná, služba)
Základné zákaznícke a dodávateľské ekonomické transakcie (ponuky, objednávky, faktúry/príjemky, dobropisy)
Základné platobné transakcie (príjmové a výdavkové doklady)
Základné finančné analýzy (tržby a zisky, hodnota skladu, DPH)
Nástenka s boxami
Kontrola dokladov
Tlač formulárov a reportov do PDF, HTML, CSV, XLS
Číselníky
Export do účtovných programov
Informačný systém (posielanie / prijímanie správ, chat)-
Kniha faktúr-
Režijné účtovné doklady-
Aktivita používateľov-
Finančné analýzy dokladov a skladu (s grafmi)-
Finančné stavy zákazníkov / dodávateľov-
Podvojné účtovníctvo a história účtovných tried-
Správca zásielok-
Úpravy zásob-
Doplnkové funkcie pre manipuláciu so skladovými položkami-
Vytváranie kategórií skladových položiek-
Individuálne používateľské nastavenia-
História zmien v dokumentoch-
Nahrávanie súborov ku kontaktom, skladovej karte, dokumentu-
Pobočky--
Doplnkové ekonomické transakcie (dodacie listy, zberné faktúry/príjemky, zálohové predfaktúry)--
Doplnkové platobné transakcie (zálohové platby, bankový výpis, príkaz na úhradu, finančný zápočet)--
Doplnkové finančné analýzy (analýzy, zákazníci)--
Cenníky--
Doplnkové typy skladových položiek (výrobok, súprava, komplet, serializovaná položka, variabilný produkt)--
Montáž výrobkov--
Typy zákazníkov--
Prednostní dodávateľia (definovanie zľiav, zadávanie viacerých dodávateľov do karty)--
Vlastný tvar číselníkov--