Porovnanie licencií

vaša aplikácia
Inštalácia u Vás v počítači alebo na vlastnom hostingu. K dátam máte prístup jedine vy. Zároveň budete mať k dispozícii aj zdrojové kódy.

Porovnanie licencií

licencia
funkciafreestandardpremium
Počet kontaktov (zákazníci, dodávatelia, zamestnanci)
Počet používateľov
Počet skladových kariet (typy: skladová, neskladová, popisná, služba)
Základné zákaznícke a dodávateľské ekonomické transakcie (ponuky, objednávky, faktúry/príjemky, dobropisy)
Základné platobné transakcie (príjmové a výdavkové doklady)
Základné formuláre a reporty na základe dostupných transakcií
Základné dashboardy na základe dostupných transakcií
Nahrávanie súborov ku kontaktom a skladovej karte
Kontrola dokladov
Tlač formulárov a reportov do PDF, HTML, CSV, XLS
Číselníky-
Informačný systém (posielanie / prijímanie správ)-
Odsúhlasovanie platieb-
Kniha faktúr-
Účtovné doklady-
Základné finančné analýzy (tržby a zisky, hodnota skladu)-
Správca formulárov a reportov-
Odoslanie formulárov a reportov e-mailom-
Stavy zákazníkov / dodávateľov-
Aktivita používateľov-
Nahrávanie súborov ku transakciám-
Správca zásielok-
Úpravy zásob-
Doplnkové funkcie pre manipuláciu so skladovými položkami-
Vytváranie kategórií skladových položiek-
Automatická minimalizácia a optimalizácia css a js súborov-
História zmien v dokumentoch-
Pobočky--
Typy zákazníkov--
Doplnkové ekonomické transakcie (dodacie listy, zberné faktúry/príjemky)--
Cenníky--
Doplnkové platobné transakcie (zálohové platby, bankový výpis, príkaz na úhradu, finančný zápočet)--
Doplnkové finančné analýzy (analýzy, dph, zákazníci)--
Doplnkové typy skladových položiek (výrobok, súprava, komplet, serializovaná položka)--
Montáž a demontáž výrobkov--
Prednostní dodávateľia (definovanie zľiav, zadávanie viacerých dodávateľov do karty)--
Doplnkové formuláre a reporty--
Stiahnuť Objednať Objednať