Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Online Platby

rýchlo a prehľadne

Platby a úhrady – Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Efektívne prepojenie s ekonomickými dokladmi (došlé a vyšlé faktúry, zálohy).
Rýchly prehľad zostatkových súm faktúr.
Jednoduché a hromadné úhrady hotovostných úhrad faktúr alebo cez eBanking.
erp konektor

PLATBY A JEJ ZÁKLADNÉ PRVKY

Platby a úhrady

Evidencia úhrad a platieb je jedna z najdôležitejších častí firemných operácií. Evidujete úhrady vyšlých alebo došlých faktúr, ale aj úhrady za zálohy objednávok. Uhrádzať jednotlivé doklady je možné osobitne každú zvlášť priamo z dokladu alebo z výpisu dokladov, hromadne od konkrétneho zákazníka alebo hromadne cez zaúčtovanie bankového výpisu.

 

skladovy system

Základné údaje úhrady

priraďte platbu zamestnancovi a evidujte úhrady v osobnej pokladnici.

Príjemca / nákupca

priraďte platbu zamestnancovi a evidujte úhrady v osobnej pokladnici.
metódy si zvolíte v administrácii s možnosťou zvoliť si predvolenú platobnú metódu. Aktuálne sú k dispozícii: Hotovosť, Platba kartou, prevodom, na dobierku, finančný zápočet a platba bodmi.

Platobné metódy

metódy si zvolíte v administrácii s možnosťou zvoliť si predvolenú platobnú metódu. Aktuálne sú k dispozícii: Hotovosť, Platba kartou, prevodom, na dobierku, finančný zápočet a platba bodmi.
doklady môžete uhradiť aj čiastkovo (tieto čiastkové si prehľadne viete zobraziť a evidovať ešte zostatkovú sumu na úhradu.

Čiastkové úhrady

doklady môžete uhradiť aj čiastkovo (tieto čiastkové si prehľadne viete zobraziť a evidovať ešte zostatkovú sumu na úhradu.
s týmto modulom viete tlačiť z eKasa tlačiarní úhrady faktúr a to jednotlivo ako aj hromadne jedným klikom priamo zo systému.

Malooobchodný predaj

s týmto modulom viete tlačiť z eKasa tlačiarní úhrady faktúr a to jednotlivo ako aj hromadne jedným klikom priamo zo systému.

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Vytvorte pre banku príkaz na úhradu došlých faktúr. Môžete si ju vytlačiť a mať došlú faktúru označenú ako čakajúcu na úhradu.

BANKOVÝ VÝPIS

Zeevidujte hromadne celý bankový výpis buď jednotlivo načítaním dokladu do bankového výpisu alebo hromadne priamo z banky cez rozšírenie eBanking” (z Fio Banky alebo Tatra Banky).

ODSÚHLASENIE PLATIEB

Jednoduchá kontrola prijatých a odchádzajúcich platieb.

 

Ďalšie vlastnosti onlineerp

Fakturácia a maloobchod 

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo-zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné