EnglishSlovak

Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo

Online Sklad - prehľadne a efektívne.

Skladové hospodárstvo - Prehľad skladových zásob so všetkými údajmi a históriou v prehľadnej skladovej karte s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.
 • Efektívne prepojenie s ekonomickými dokladmi (pripočítanie resp. odpočítanie množstiev automaticky po uložení dokladu).
 • Rýchly prehľad základných údajov a vyhľadávanie v histórii.
 • Prepracovaná cenotvorba každého produktu cez viacúrovňové cenníky.
 • Interné úpravy množstiev, inventúry, montáže a hromadné zmeny ...

Skladové hospodárstvo a jej základné prvky

Typy skladových kariet

Skladové hospodárstvo pracuje s rôznymi typmi skladových kariet. Pri každom type sa nastavujú účtovné triedy a spôsob výpočtu nákladov (FIFO, LIFO, Priemer). Skladovú kartu môžete vytvoriť priamo pri vytváraní dokladu alebo samostatne, kedy sa môže nastaviť nákupná cena aj počiatočné množstvo. Základným jedinečným identifikátorom je model a kód (ten je možné nastaviť, aby sa vytváral podľa definovaného kľúču).

Skladová položka

Základný typ, ktorý má priamy vplyv na sklad.

Neskladová položka

Nemá priamy vplyv na sklad ani na hodnotu skladu.

Služba

Netovarová položka, napr. balné a poštovné.

Popis

Nemá priamy vplyv ani na sklad, na hodnotu skladu ani na ziskovosť.

Účtovná položka

Podobná službe.

Serializovaný produkt

Skladová karta, ku ktorej sa pri predaji zapisuje sériové číslo konkrétneho produktu.

Súprava

Automatické vytvorenie karty súprav podľa atribútov (napr. tričko v rôznych veľkostiach a farbách).

Výrobok

Produkt vytvorený z viacerých skladových položiek. Množstvo sa pripisuje cez montáž výrobku.

Komplet

Kombinácia súpravy a výrobku.

Variabilný produkt

Definovanie variabilných súčastí produktu (napr. hamburger a k nemu pri predaji výber z mäsa, pečiva, omáčky).

Údaje a parametre skladovej karty

 • Popisné údaje - okrem základných identifikačných údajov ako je kód, model a názov je možné zadať aj popis pri predaji a popis pri nákupe. Zároveň je možné zadefinovať aj viacjazyčný názov produktu, ktorý sa zobrazí napr. na faktúre (typ jazyka sa nastavuje pre každého zákazníka zvlášť).
 • Množstvá - prehľadné zobrazenie celkových množstiev (vo firme, po pobočkách, disponibilné, reklamačné, ...).
 • Ceny - zobrazenie obstarávacej, priemernej nákupnej ceny. Automatická cenotvorba po zadaní prirážky alebo vstup do nastavení cenníkových cien.
 • Dodávatelia - je možné nastaviť pre kartu prednostného dodávateľa a pre ďalších dodávateľov evidovať ich ceny
 • Parametre - veľké množstvo rôznych parametrov - hmotnostné údaje, rozmerové údaje ako aj údaje pre intrastat, akosť (ku ktorým sa dá do karty nahrať aj PDF súbory atestov, ktoré sa automaticky priložia k faktúre), normy a iné
 • Kategórie - vytvorte si v administrácii kategórie a zadefinujte produkty do nich pre efektívnejšie filtrovanie (zároveň sa kategorizujú aj pri ich nahrávaní do eshopu).
 • Ostatné - merné jednotky s koeficientami prepočtu, skladové miesta, údaje využité pri automatickom objednávaní (ako mn. v balení, min. skladová úroveň, min. objednávacie množstvá, dodacie doby), obrázok, EAN kódy (pomocou čítačky čiarových kódov jednoducho načítate produkt do fakturácie).

História a analýzy

 • História - samostatná história s filtráciou z predaja, nákupu a maloobchodného predaja. Zároveň si v histórii zobrazíte otvorené došlé a vyšlé objednávky ako aj priemerný predaj tovaru.
 • Analýzy - z histórie vám systém dokáže vygenerovať rôzne analýzy ako napr. hodnotu skladu.
 • Reporty - vygenerujte si napr. inventúrny zoznam v pdf, xls, csv a iné.
Úprava množstva

Úprava množstva

Interné zmeny množstiev bez zmeny hodnoty skladu alebo ziskovosti s možnosťou nastaviť si vlastné dôvody úpravy.

Montáž

Montáž

Výroba (montáž) skladovej karty typu "výrobok", čím sa pripíše na sklad a odpočítajú sa množstvá z položiek, z ktorých sa výrobok skladá.

inventura

Inventúra

Ukladanie a evidencia fyzickej inventúry skladových zásob a jej následná kontrola.

hromadne-zapisy

Hromadné zmeny

Možnosť hromadne meniť údaje v skladových kartách zásob so špeciálnym módom pre efektívnu a rýchlu cenotvorbu.

Ďalšie vlastnosti onlineERP

Fakturácia a maloobchod

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo - zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné
Vytvoríme nové funkcie alebo zmeníme funkčnosť systému na mieru presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Pripravený vyskúšať alebo používať online ERP systém?