EnglishSlovak

Fakturácia

Fakturácia

Online Faktúry - rýchlo a jednoducho.

Fakturácia - Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy, ale aj maloobchodný predaj s podporou eKasa).
 • Jednoduché vystavovanie faktúr bez nutnosti použitia myši.
 • Rýchle načítanie skladových položiek s priamym prepojením na skladového hospodárstvo.
 • Efektívna cenotvorba priamo pri vystavovaní dokladov prepojená na viacúrovňové cenníky.
 • Výstup dokladov do PDF, HTML, CSV, XLS.

Fakturácia a jej základné prvky

Ponuka

Ponuka

Evidencia zákazníckych ponúk ako aj dodávateľských žiadostí o ponuku. Akceptované ponuky jednoducho prekonvertujete buď na objednávku alebo priamo na dodací list, faktúru alebo príjemku.

Doplnkové funkcie ponuky

 • Akciový balík - načítajte produkty, nastavte akciové ceny a označte ponuku ako "akciový balík". V objednávke alebo faktúre zvoľte zákazníka a načítajte z výberu akciový balík, čim sa načítajú všetky produkty s akciovými cenami.
 • Ziskovosť - zistite pred uložením a odoslaním celkovú ziskovosť z vytváranej ponuky
 • Načítanie produktov - načítate ich podľa rôznych filtrovacích kritérií
 • Export XLS - vyexportujte výslednú ponuku do XLS s preddefinovanými údajmi (s firemnou hlavičkou, údajmi o zákazníkovi, obrázkami produktov, ...)
objednavka

Objednávka

Evidencia došlých a vyšlých objednávok. Možnosť vytvoriť objednávky z ponúk a priamo ich rôznymi spôsobmi konvertovať na dodací list, faktúru alebo príjemku a to aj hromadne na jeden klik.

Základné okno Hromadné generovanie

Doplnkové funkcie objednávky

 • Pobočkové objednávky - vytvorte vyšlú objednávku na pobočku, tá sa automaticky vytvorí ako došlá objednávka s možnosťou konvertovania na prevodku.
 • Zlúčenie objednávok - jednoducho zlúčte viaceré objednávky od jedného zákazníka do jednej objednávky.
 • Import z csv - zrýchlite vytváranie objednávok načítaním položiek z CSV.
 • Hromadné generovanie - prekonvertujte na jeden klik všetky objednávky na faktúry, dodacie listy, bločky
 • Trasy a vodiči - nadefinujte si trasy prepráv, priraďte objednávky vodičom a systém sa postará o zvyšok (každý vodič a prepravné listy s vygenrovanou optimálnou mapou trasy)
 • Reporty - kontrola nevyfakturovaného tovaru, kontrola neobjednaného tovaru podľa trás, automatické objednávanie tovaru podľa prednastavených variant.
dodaci list

Dodací list

Evidencia vyšlých a došlých dodacích listov. Možnosť konvertovať na faktúru alebo zbernú faktúru z viacerých dodacích listov.

Základné okno Hromadné generovanie

Doplnkové funkcie dodacieho listu

 • Vzorky - použite dodacie listy na evidenciu predaja vzoriek produktov s automatickým prepočtom merných jednotiek a s povolením vystaviť nulový doklad.
 • Príjemky - príjmite tovar na sklad, aj keď nemáte faktúru od dodávateľa. Neskôr len zmeníte dodací list na faktúru.
 • Zberná faktúra - vystavujte dodacie listy zákazníkovi a na konci mesiaca jedným klikom vytvorte zbernú faktúru zo všetkých dodacích listov
faktura

Faktúra

Evidencia vyšlých faktúr s priamym prepojením na ponuky, došlé objednávky, dodacie listy a na skladové hospodárstvo.

Doplnkové funkcie faktúry

 • Cenníky - nastavte si podľa seba špeciálne platobné podmienky, cenníkové ceny, doplnkové zľavy a určite aj ich prioritu aplikovania. Cenotvorbu budete mať nastavenú na mieru pre každého zákazníka a pre každý produkt.
 • Kontroly - fakturácia vás pri predaji upozorní na stav skladu, na chybné ceny, stav zákazníka...
 • Analýza a reporty - s veľkým množstvom finančných údajov a analýz máte prehľad o celom vašom podnikaní.
 • Formulár - prispôsobiteľný vzhľad PDF formuláru spolu s "Pay By Square" pre priamu platby cez QR kód
 • Iné - vystavujte následny platby (aj príjmové pokladničné z eKasa), generujte XML zásielok pre prepravné spoločnosti ...
prijemka

Príjemka

Evidencia došlých faktúr s priamym prepojením na skladové hospodárstvo.

Doplnkové funkcie príjemky

 • Produkty - automatické vytvorenie skladových kariet po uložení príjemky (s prednastaveným typom skladovej karty, účtovných tried, spôsobu výpočtu ceny).
 • Dodacie listy - príjmite tovar na sklad, aj keď nemáte faktúru od dodávateľa. Neskôr len zmeníte dodací list na faktúru.
 • Ceny - evidujte pri každej príjemke ceny, ktoré vám dodávateľ účtuje (samostatne zľavu alebo prirážku na produkt alebo na celú faktúru).
 • Hromadné zmeny - hromadne nastavte základné údaje (kategórie, cenotvorbu,...) po uložení príjemky alebo priamo nahrajte nové produkty do eshopu.
Dobropis

Dobropis

Evidencia zákazníckych a dodávateľských dobropisov.

Doplnkové funkcie dobropisu

 • Výber produktov - vydobropisujte celú faktúru, časť faktúry, alebo načítajte rôzne položky z viacerých faktúr.
 • Kontroly - systém vám skontroluje, či dobropisujete tovar do záručnej doby.
 • Finančný zápočet - riešte nedoplatky medzi faktúrami a dobropismi jednoduchým finančným zápočtom (aj vo vzťahu zákazník - dodávateľ).
maloobchodny predaj

Maloobchodný predaj eKasa

Evidencia maloobchodných bločkov, hotovostných vkladov a výberov a úhrad faktúr v hotovosti.

faktura z konsignacnych skladov

Faktúra z konsignačných skladov

Evidencia faktúr z komisionálneho predaja alebo nákupu. Fakturácia vystavených prevodiek podľa reportu predaja zákazníka alebo nákupu dodávateľa.

zalohova faktura

Zálohová faktúra

Evidencia zálohových faktúr. Možnosť priamo konvertovať na faktúru.

Reklamácia

Evidencia zákazníckych a dodávateľských reklamácií.

reklamacia

Ďalšie vlastnosti onlineERP

Fakturácia a maloobchod

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo - zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné
Vytvoríme nové funkcie alebo zmeníme funkčnosť systému na mieru presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Pripravený vyskúšať alebo používať online ERP systém?