Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Online Faktúry

Online faktúry – rýchlo a jednoducho.

Fakturácia – Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy, ale aj maloobchodný predaj s podporou eKasa).
Rýchle načítanie skladových položiek s priamym prepojením na skladového hospodárstvo.
Efektívna cenotvorba priamo pri vystavovaní dokladov prepojená na viacúrovňové cenníky.
Výstup dokladov do PDF, HTML, CSV, XLS.
uctovno skladovy system funkcie

Fakturácia a jej základné prvky

Ponuka

Evidencia zákazníckych ponúk ako aj dodávateľských žiadostí o ponuku. Akceptované ponuky jednoducho prekonvertujete buď na objednávku alebo priamo na dodací list, faktúru alebo príjemku.

skladovy fakturacny system pre eshop

Doplnkové funkcie ponuky

Akciový balík – načítajte produkty, nastavte akciové ceny a označte ponuku ako „akciový balík“. V objednávke alebo faktúre zvoľte zákazníka a načítajte z výberu akciový balík, čim sa načítajú všetky produkty s akciovými cenami.

Ziskovosť – zistite pred uložením a odoslaním celkovú ziskovosť z vytváranej ponuky

Načítanie produktov – načítate ich podľa rôznych filtrovacích kritérií

Export XLS – vyexportujte výslednú ponuku do XLS s preddefinovanými údajmi (s firemnou hlavičkou, údajmi o zákazníkovi, obrázkami produktov, …)

OBJEDNÁVKA

Evidencia došlých a vyšlých objednávok. Možnosť vytvoriť objednávky z ponúk a priamo ich rôznymi spôsobmi konvertovať na dodací list, faktúru alebo príjemku a to aj hromadne na jeden klik.

 

Doplnkové funkcie objednávky

Pobočkové objednávky - vytvorte vyšlú objednávku na pobočku, tá sa automaticky vytvorí ako došlá objednávka s možnosťou konvertovania na prevodku.
Zlúčenie objednávok - jednoducho zlúčte viaceré objednávky od jedného zákazníka do jednej objednávky.
Import z csv - zrýchlite vytváranie objednávok načítaním položiek z CSV.
Hromadné generovanie - prekonvertujte na jeden klik všetky objednávky na faktúry, dodacie listy, bločky
Trasy a vodiči - nadefinujte si trasy prepráv, priraďte objednávky vodičom a systém sa postará o zvyšok (každý vodič a prepravné listy s vygenrovanou optimálnou mapou trasy)
Reporty - kontrola nevyfakturovaného tovaru, kontrola neobjednaného tovaru podľa trás, automatické objednávanie tovaru podľa prednastavených variant.

DODACÍ LIST

Evidencia vyšlých a došlých dodacích listov. Možnosť konvertovať na faktúru alebo zbernú faktúru z viacerých dodacích listov.

použite dodacie listy na evidenciu predaja vzoriek produktov s automatickým prepočtom merných jednotiek a s povolením vystaviť nulový doklad.

Vzorky

použite dodacie listy na evidenciu predaja vzoriek produktov s automatickým prepočtom merných jednotiek a s povolením vystaviť nulový doklad.
príjmite tovar na sklad, aj keď nemáte faktúru od dodávateľa. Neskôr len zmeníte dodací list na faktúru.

Príjemky

príjmite tovar na sklad, aj keď nemáte faktúru od dodávateľa. Neskôr len zmeníte dodací list na faktúru.
vystavujte dodacie listy zákazníkovi a na konci mesiaca jedným klikom vytvorte zbernú faktúru zo všetkých dodacích listov

Zberná faktúra

vystavujte dodacie listy zákazníkovi a na konci mesiaca jedným klikom vytvorte zbernú faktúru zo všetkých dodacích listov

FAKTÚRA

Evidencia vyšlých faktúr s priamym prepojením na ponuky, došlé objednávky, dodacie listy a na skladové hospodárstvo.

Cenníky - nastavte si podľa seba špeciálne platobné podmienky, cenníkové ceny, doplnkové zľavy a určite aj ich prioritu aplikovania. Cenotvorbu budete mať nastavenú na mieru pre každého zákazníka a pre každý produkt.
Kontroly -fakturácia vás pri predaji upozorní na stav skladu, na chybné ceny, stav zákazníka.
Analýza a reporty -s veľkým množstvom finančných údajov a analýz máte prehľad o celom vašom podnikaní.
Formulár - prispôsobiteľný vzhľad PDF formuláru spolu s "Pay By Square" pre priamu platby cez QR kód
Iné - vystavujte následny platby (aj príjmové pokladničné z eKasa), generujte XML zásielok pre prepravné spoločnosti ...

PRÍJEMKA

Evidencia došlých faktúr s priamym prepojením na skladové hospodárstvo.

Produkty - automatické vytvorenie skladových kariet po uložení príjemky (s prednastaveným typom skladovej karty, účtovných tried, spôsobu výpočtu ceny).
Dodacie listy - príjmite tovar na sklad, aj keď nemáte faktúru od dodávateľa. Neskôr len zmeníte dodací list na faktúru.
Ceny - evidujte pri každej príjemke ceny, ktoré vám dodávateľ účtuje (samostatne zľavu alebo prirážku na produkt alebo na celú faktúru).
Hromadné zmeny - hromadne nastavte základné údaje (kategórie, cenotvorbu,...) po uložení príjemky alebo priamo nahrajte nové produkty do eshopu.
skladovy fakturacny system pre eshop

DOBROPIS

Evidencia zákazníckych a dodávateľských dobropisov.

Výber produktov- vydobropisujte celú faktúru, časť faktúry, alebo načítajte rôzne položky z viacerých faktúr.
Kontroly - systém vám skontroluje, či dobropisujete tovar do záručnej doby.
Finančný zápočet - riešte nedoplatky medzi faktúrami a dobropismi jednoduchým finančným zápočtom (aj vo vzťahu zákazník - dodávateľ).

Ďalšie

Evidencia maloobchodných bločkov, hotovostných vkladov a výberov a úhrad faktúr v hotovosti.

MALOOBCHODNÝ PREDAJ EKASA

Evidencia maloobchodných bločkov, hotovostných vkladov a výberov a úhrad faktúr v hotovosti.
Evidencia faktúr z komisionálneho predaja alebo nákupu. Fakturácia vystavených prevodiek podľa reportu predaja zákazníka alebo nákupu dodávateľa.

FAKTÚRA Z KONSIGNAČNÝCH SKLADOV

Evidencia faktúr z komisionálneho predaja alebo nákupu. Fakturácia vystavených prevodiek podľa reportu predaja zákazníka alebo nákupu dodávateľa.
Evidencia zálohových faktúr. Možnosť priamo konvertovať na faktúru.

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Evidencia zálohových faktúr. Možnosť priamo konvertovať na faktúru.
Evidencia zákazníckych a dodávateľských reklamácií.

REKLAMÁCIA

Evidencia zákazníckych a dodávateľských reklamácií.

Ďalšie vlastnosti onlineerp

Fakturácia a maloobchod 

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo-zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné