online ERP systém

naše služby

onlineERP systém

podnikový skladový ekonomický informačný systém

čo je online ERP systém?

Je to webový online ERP systém vo vašom počítači alebo na vašej webovej stránke.

online systém
 • prístupové práva
 • pobočky, komis
 • mobilita
 • POS, eshop
 • analýzy, logistiky
 • množstvo doplnkov
Stat icon
8

rokov vývoja

Stat icon
23

modulov a rozšírení

Stat icon
280

tisíc riadkov kódu

Základné funkcie systému, modulov a rozšírení

Predaj v sebe zahŕňa kompletný proces od cenovej ponuky cez objednávky, po fakturáciu resp. po prípadné dobropisy. Pri žiadnom procese nie je nutné zadávať účtovné triedy, do ktorých sa majú dané transakcie účtovať. Všetky účtovné triedy pre konkrétne transakcie sa zadávajú v administrácii jednotlivých modulov alebo priamo na kartách (v kartách zákazníkov alebo zásob). Medzi základné ekonomické transakcie patria:
 1. PONUKA
 2. OBJEDNÁVKA
 3. DODACÍ LIST
 4. FAKTÚRA
 5. ZBERNÁ FAKTÚRA
 6. DOBROPIS
Doplnkové transakcie:
 1. Maloobchodný predaj POS
 2. REKLAMÁCIA
V rámci systému je možné vytvoriť neobmedzený počet zákazník a k nim pridať neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries a kontaktných osôb. K bežným dátam ako meno a priezvisko je k nim možné pridať aj predvolený cenník, zadefinovať špecialné zľavové a fakturačné podmienky, obchodného zástupcu a pod. Medzi ďalšie funkčnosti patrí napr. možnosť:
 1. zobraziť mapu podľa GPS koordinátov.
 2. nahľiadnuť do histórie objednávok a faktúr.
 3. pridávať poznámky.
Nákup v sebe zahŕňa kompletný proces od žiadosti o ponuku cez objednávky, po príjemku prípadné dobropisy. Medzi základné ekonomické transakcie patria:
 1. PONUKA
 2. OBJEDNÁVKA
 3. DODACÍ LIST
 4. PRÍJEMKA
 5. ZBERNÁ PRÍJEMKA
 6. DOBROPIS
Doplnkové transakcie:
 1. REKLAMÁCIA
V rámci systému je možné vytvoriť neobmedzený počet dodávateľov a k nim pridať neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries a kontaktných osôb. K dodávateľom je možné priradiť aj dodávateľský cenník.
Zásoby tvoria základ pre skladové hospodárstvo. Základom sú skladové položky, ktoré obsahujú okrem bežných informácií ako sú kód, popis, merné jednotky aj:
 1. množstvá na sklade, na došlých a vyšlých objednávkach.
 2. min. skladovú úroveň, min. objednávacie množstvo.
 3. skladové miesto.
 4. prednostný dodávateľ.
 5. predvolený cenník.
So zásobami a skladovými položkami je možné robiť rôzne transakcie ako napr. vnútrofiremné úpravy, montáže, prevody medzi pobočkami. Okrem týchto údajov a pohybov karty tiež obsahujú:
 1. obrázok.
 2. históriu objednávok, faktúr, príjmov, prevodov.
 3. všetky hmotnosti tovaru a obalov.
 4. poznámky.
 5. kategorizáciu do e-shopu.
Platbami evidujete finančný stav jednotlivých fakturačných dokladov. Základnými platbami sú:
 1. Príjmové pokladničné doklady (z banky alebo hotovostné z eKasy).
 2. Výdavkové pokladničné doklady.
Doplnkové transakcie:
 1. Bankový výpis
 2. Príkaz na úhradu
 3. Trvalé platby
Analýzy tvoria výstup zo zadaných údajov z ekonomiky, účtovníctva a zásob. Jednotlivé analýzy je možné získať a zobraziť pomocou:
 1. Grafov.
 2. Reportov.
 3. Formulárov.
Analýzami môžete či už graficky alebo exportom do reportov (ako pdf, html, csv výstup) získať dáta o predaji o zisku, o nákupoch o záznamoch činnosti zamestnancov, o neobjednanom tovare alebo o celkovej finačnej situácii firmy. V rámci účtovníctva je možné tiež evidovať:
 1. Vlastné účtovné zápisy (podvojné účtovníctvo).
 2. Režijné doklady.
 3. Upomienky.
 4. Finančné zápočty.
Nástroje obsahujú rôzne funkcie, ktoré sú spojené s prácou. Napr.:
 1. Správca zásielok
 2. Štítky
 3. Notifkácie
 4. Eshop
 5. Dokumenty
Administrácia umožňuje administrátorovi plnú kontrolu nad firmou, používateľmi a modulmi. Administrácia obsahuje desiatky rôznych nastavení od základných zmien firemných údajov cez zadefinovanie účtovných tried pre konkrétne transakcie až po funkčné vlastnosti programu. Kontrola sekcií:

Moduly

 1. zadávanie povinných údajov
 2. daňové sadzby, meny, typy firiem, oddelenia, tovarové kategórie, zľavové kategórie...
 3. veľkosti vyskakovacích okien
 4. desiatky nastavení funkčností

Zamestnanci a používatelia

 1. ku každému zamestnancovi je možné prideliť úlohy (skladník, vedúci, majiteľ...)
 2. každý zamestnanec má vlastnú osobnú pokladnicu, vlastné finančné analýzy
 3. každý používateľ má vlastné nadefinované prístupové práva ku každej sekcii systému
Pripravený vyskúšať alebo používať onlineERP?