online ERP systém

naše služby

online ERP systém

podnikový skladový ekonomický informačný systém onlineERP

čo je online ERP systém?

Je to webový online ERP systém vo vašom počítači alebo na vašej webovej stránke.

online systém
 • prístupové práva
 • pobočky, komis
 • mobilita
 • POS, eshop
 • analýzy, logistiky
 • množstvo doplnkov
Stat icon
7

rokov vývoja

Stat icon
23

modulov a rozšírení

Stat icon
280

tisíc riadkov kódu

Základné moduly a funkcie

Ekonomika v sebe zahŕňa kompletný proces od cenovej ponuky cez objednávky, príjem tovaru až po fakturáciu resp. po prípadné dobropisy. Pri žiadnom procese nie je nutné zadávať účtovné triedy, do ktorých sa majú dané transakcie účtovať. Všetky účtovné triedy pre konkrétne transakcie sa zadávajú v administrácii jednotlivých modulov alebo priamo na kartách (v kartách zákazníkov alebo zásob). Samotný ekonomický modul sa skladá z troch základných celkov:

1. PREDAJ / NÁKUP

Základné transakcie:
 1. Zákaznícka / Dodávateľská PONUKA
 2. Zákaznícka / Dodávateľská OBJEDNÁVKA
 3. Zákaznícky DODACÍ LIST
 4. Zákaznícka FAKTÚRA / Dodávateľská PRÍJEMKA
 5. Zákaznícka ZBERNÁ FAKTÚRA / Dodávateľská ZBERNÁ PRÍJEMKA
 6. Zákaznícky / Dodávateľský DOBROPIS
Doplnkové transakcie:
 1. Maloobchodný predaj POS
 2. Zákaznícka / Dodávateľská REKLAMÁCIA

2. PLATBY

Doplnkové transakcie:
 1. Prijatá ZÁLOHA / Poskytnutý PREDDAVOK
 2. Príjmové / Výdavkové doklady
Doplnkové transakcie:
 1. Príkaz na úhradu
 2. Bankový výpis
 3. Odsúhlasenie platieb

3. ÚČTOVNÍCTVO

Základné transakcie:
 1. Podvojné účtovanie
 2. Kontrola dokladov
Doplnkové transakcie:
 1. Finančný zápočet
 2. Upomienky
KONTAKTY je modul, ktorý sa stará o všetky transakcie medzi:
 1. ZÁKAZNÍKMI
 2. DODÁVATEĽMI
 3. ZAMESTNANCAMI
Ku kontaktom je možné pridávať neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries a kontaktných osôb. K bežným dátam ako meno a priezvisko je k nim možné pridať aj predvolený cenník, zadefinovať špecialné zľavové a fakturačné podmienky, obchodného zástupcu a pod. Medzi ďalšie funkčnosti patrí napr. možnosť:
 1. zobraziť mapu podľa GPS koordinátov.
 2. nahľiadnuť do histórie objednávok a faktúr.
 3. pridávať poznámky.
Zásoby je modul, ktorý tvorí základ pre skladové hospodárstvo. Základom sú skladové položky, ktoré obsahujú okrem bežných informácií ako sú typ, popis, merné jednotky aj:
 1. množstvá na sklade, na došlých a vyšlých objednávkach.
 2. min. skladovú úroveň, min. objednávacie množstvo.
 3. skladové miesto.
 4. prednostný dodávateľ.
 5. predvolený cenník.
So zásobami a skladovými položkami je možné robiť rôzne transakcie ako napr. vnútrofiremné úpravy, montáže, prevody medzi pobočkami. Okrem týchto údajov a pohybov karty tiež obsahujú:
 1. obrázok.
 2. históriu objednávok, faktúr, príjmov, prevodov.
 3. všetky hmotnosti tovaru a obalov.
 4. poznámky.
 5. kategorizáciu do e-shopu.
Administrácia umožňuje administrátorovi plnú kontrolu nad firmou, používateľmi a modulmi. Administrácia obsahuje desiatky rôznych nastavení od základných zmien firemných údajov cez zadefinovanie účtovných tried pre konkrétne transakcie až po funkčné vlastnosti programu. Kontrola sekcií:

Moduly

 1. zadávanie povinných údajov
 2. daňové sadzby, meny, typy firiem, oddelenia, tovarové kategórie, zľavové kategórie...
 3. veľkosti vyskakovacích okien
 4. desiatky nastavení funkčností

Zamestnanci a používatelia

 1. ku každému zamestnancovi je možné prideliť úlohy (skladník, vedúci, majiteľ...)
 2. každý zamestnanec má vlastnú osobnú pokladnicu, vlastné finančné analýzy
 3. každý používateľ má vlastné nadefinované prístupové práva ku každej sekcii systému
Analýzy tvoria výstup zo zadaných údajov z modulov ekonomiky, účtovníctva a zásob. Jednotlivé analýzy je možné získať a zobraziť pomocou:
 1. Grafov.
 2. Reportov.
 3. Formulárov.
Analýzami môžeme či už graficky alebo exportom do reportov (ako pdf, html, csv výstup) získať dáta o predaji o zisku, o nákupoch o záznamoch činnosti zamestnancov, o neobjednanom tovare alebo o celkovej finačnej situácii firmy.
onlineERP obsahuje množstvo ďalších doplnkových funkcií a modulov, medzi ktoré patria napr.:
 1. Cenníky.
 2. Osobné finačné pokladnice a profily používateľov.
 3. Bodový vernostný systém.
 4. Maloobchodný modul POS s prepojením na fiškálnu tlačiareň.
 5. e-shop.
 6. Aktíva, hmotný majetok firmy.
 7. Budget, plánovanie.
 8. Zásielkový modul.
 9. Výrobný modul.
Bližší popis v našom pripravovanom manuály.
Pripravený vyskúšať alebo používať onlineERP?