Ceny a licencie

1. Typ licencie

vaša aplikácia
Inštalácia u Vás v počítači alebo na vlastnom hostingu. K dátam máte prístup jedine vy. Zároveň budete mať k dispozícii aj zdrojové kódy.

free

licencia zdarma ideálna pre malé firmy

pripravujeme

standard

licencia pre malé stredné firmy

premium

licencia pre stredné firmy s pobočkami.

odporúčame
Prejdite si jednotlivé licencie a zvoľte tú pravú pre Vašu firmu

2. Doplnkové moduly

Maloobchodný modul s prepojením na fiškálne tlačiarne.
Prepojenie systému s eshopom (Opencart)
Oznamovanie zákazníkov o stave objednávok a faktúr
Tlač štítkov cez tlačiarne ZEBRA.
Prevod zásob medzi pobočkami.
Vedenie komisných (konsignačných) skladov
Evidencia a kontrola inventúr.
Evidencia došlých a vyšlých reklamácií.
Katalóg firemných fotografií.
Export a import XML pre službu ePH Slovenskej pošty.
Hromadné zmeny dát produktov.
Podvojné účtovníctvo a história účtovných tried.
Opakujúce sa transakcie s evidenciou trvalých platieb.
Evidencia a rozposielanie zákazníckych upomienok.
Jednoduchá evidencia majetku firmy.
Mailbox, Výroba, Doklady, DPH, ...

3. Doplnkové rozšírenia

Ukladanie hotovostných pohybov do osobnej pokladnice zamestnanca.
Hromadné konvertovanie došlých objednávok na faktúry a dodacie listy
Žiadosti o odsúhlasovanie faktúr, osobných financií, zmien dokumentov.
Firemné alebo zamestnanecké plánovanie financií.
Ukladanie zľiav vo forme bodov a zákaznícky vernostný systém.
Rôzne varianty pri objednávaní tovaru.

1.1 Upgrade na vyššiu licenciu

FREE => STANDARD

pripravujeme

FREE => PREMIUM

pripravujeme

STANDARD => PREMIUM

4. balík podpory

standard

- 20 %

 • - nové aktualizácie
 • - 15% zľava na ostatné služby

premium

- 35 %

 • - nové aktualizácie
 • - 30% zľava na ostatné služby
 • Rozšírenia a moduly sú súčasťou aplikácie a aktuálneho balíka podpory.
 • V 1. roku používania má zákazník prístup k novým aktualizáciám zadarmo.
 • Balík podpory sa objednáva na 1 rok.
 • Suma za balík podpory sa vypočítava z celkovej sumy za aplikáciu a vybraných rozšírení a modulov.
 • Ak si zákazník po 1. roku neobjedná ďalší balík podpory, nebude mať prístup k novým aktualizáciám.
 • Ak si zákazník bez aktivovaného balíku podpory po 1. roku bude chcieť rozšíriť aplikáciu o ďalšie moduly a rozšírenia, nemusia byť kompatibilné.
 • Ak si zákazník bez aktivovaného balíku podpory po 1. roku bude chcieť rozšíriť aplikáciu o ďalšie moduly a rozšírenia, nemusia byť kompatibilné.

Cenník ostatných služieb

typ zásahu + cena
typ službyonlineu vás
Pomoc pri inštalácii novej aplikácie
11€

/ hod.

22€

/ hod.

Konzultácie a školenia pre 1 až 3 osoby
22€

/ hod.

27€

/ hod.

Konzultácie a školenia od 4 osôb
27€

/ hod.

39€

/ hod.

Servisný zásah alebo opravy systému (databázy)
19€

/ hod.

27€

/ hod.

Programovanie systému a modulov na mieru
23€

/ hod.

Pomoc pri importe/exporte dát
15€

/ hod.

Vytvorenie individuálneho reportu alebo formuláru
17€

/ hod.

Tvorba firemnej stránky alebo eshop
dohodou

Cestovné náklady (okrem prezentácií)
0,45€

/ km.

 • Účtuje sa každá začatá hodina.
 • Pri cestovných nákladoch sa počíta vzdialenosť do sídla vašej firmy a aj späť do sídla našej firmy.
 • O ďalších podmienkach, ktoré nie sú uvedené v cenníku, sa informujte u nás.
máte záujem? alebo ďalšie otázky?