EnglishSlovak

porovnanie licencií

Licencie systému

Ekonomický systém onlineERP vhodný tak pre malé firmy s eshopom ako aj pre stredné a veľké firmy s pobočkami. Inštalácia systému u Vás v počítači alebo na vlastnom hostingu. K databáze, ale aj ku zdrojovým kódom máte prístup jedine Vy. Vyberte si vyhovujúce produkty a zvýšte efektivitu podnikania. Toto porovnanie licencií Vám v tom určite pomôže.

basic

licencia ideálna pre malé firmy

licencia basic
 • Základné ekonomické transakcie Neobmedzený počet transakcií:

  – Zákaznícke a dodávateľské Ponuky, Objednávky, Faktúry / Príjemky, Dobropisy

  – Príjmové a výdavkové doklady
 • Zákazníci a dodávatelia – Neobmedzený počet kontaktov
  – Neobmedzený počet fakturačných a dodacích adries
  – Neobmedzený počet zamestnancov
 • Sklad Neobmedzený počet skladových kariet:

  Typy: skladová, neskladová, popisná, služba
 • Používatelia – Neobmedzený počet používateľov

  – Obmedzenia prístupovými právami.
 • Základné finančné analýzy – Tržby a zisky,

  – Hodnota skladu,

  – DPH
 • . . .

standard

licencia pre malé a stredné firmy

licencia standard odporúčame
 • funkcie licencie BASIC
 • Informačný systém a chat – Prijímanie a odosielanie informačných správ medzi používateľmi.

  – Chat medzi aktívnymi online používateľmi.
 • Doplnkové funkcie pre fakturáciu – Kniha faktúr vyšlých a došlých faktúr a hotovostných dokladov so saldo kontom.
  – Režijné účtovné doklady
  – Podvojné účtovníctvo a história účtovných tried.
  – Správca zásielok
  – Finančné analýzy dokladov a skladu (s grafmi)
 • Doplnkové funkcie pre sklad – Úpravy zásob
  – Kategórie skladových kariet
 • Doplnkové systémové funkcie – História zmien v dokumentoch.
  – Individuálne používateľské nastavenia
  – Nahrávanie súborov ku kontaktom, skladovej karte, dokumentu
  – Aktivita používateľov
 • . . .

premium

licencia pre stredné a veľké firmy s pobočkami.

licencia premium
 • funkcie licencie BASIC a STANDARD
 • Pobočky Typy pobočiek:

  Firemná, samostatná, pridružená
 • Cenníky Cenník pre zákazníka, skladovú kartu s možnosťami meniť prioritu aplikovania ceny
 • Doplnkové ekonomické transakcie – Dodacie listy a zberné faktúry / príjemky
  – Zálohové predfaktúry
  – Zálohové platby, Bankový výpis, Príkaz na úhradu, Finančný zápočet
 • Doplnkové funkcie pre sklad – Nové typy skladových kariet:
  (výrobok, súprava, komplet, serializovaná položka, variabilný produkt)

  – Montáž výrobkov
  – Prednostní dodávateľia (definovanie zľiav, zadávanie viacerých dodávateľov do karty)
 • Doplnkové finančné analýzy – Analýzy,
  – Zákazníci
 • . . .

Porovnanie licencií a ich funkcií

licencia
funkcialicencia basiclicencia standardlicencia premium
Počet kontaktov (zákazníci, dodávatelia, zamestnanci)
Počet používateľov
Počet skladových kariet (typy: skladová, neskladová, popisná, služba)
Základné zákaznícke a dodávateľské ekonomické transakcie (ponuky, objednávky, faktúry/príjemky, dobropisy)
Základné platobné transakcie (príjmové a výdavkové doklady)
Základné finančné analýzy (tržby a zisky, hodnota skladu, DPH)
Nástenka s boxami
Kontrola dokladov
Tlač formulárov a reportov do PDF, HTML, CSV, XLS
Číselníky
Export do účtovných programov
Informačný systém (posielanie / prijímanie správ, chat)
Kniha faktúr
Režijné účtovné doklady
Aktivita používateľov
Finančné analýzy dokladov a skladu (s grafmi)
Finančné stavy zákazníkov / dodávateľov
Podvojné účtovníctvo a história účtovných tried
Správca zásielok
Úpravy zásob
Doplnkové funkcie pre manipuláciu so skladovými položkami
Vytváranie kategórií skladových položiek
Individuálne používateľské nastavenia
História zmien v dokumentoch
Nahrávanie súborov ku kontaktom, skladovej karte, dokumentu
Pobočky
Doplnkové ekonomické transakcie (dodacie listy, zberné faktúry/príjemky, zálohové predfaktúry)
Doplnkové platobné transakcie (zálohové platby, bankový výpis, príkaz na úhradu, finančný zápočet)
Doplnkové finančné analýzy (analýzy, zákazníci)
Cenníky
Doplnkové typy skladových položiek (výrobok, súprava, komplet, serializovaná položka, variabilný produkt)
Montáž výrobkov
Typy zákazníkov
Prednostní dodávateľia (definovanie zľiav, zadávanie viacerých dodávateľov do karty)
Vlastný tvar číselníkov

80Pridať do košíka

200Pridať do košíka

340Pridať do košíka

Vybrali ste si alebo ešte váhate?