Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis rozšírenia

Kontrola zásob je rozšírenie, ktoré pridáva do vyšlých objednávok možnosť automatického načítania produktov, ktoré je potrebné objednať podľa definovaných parametrov a variant.

Funkčnosť

V administrácii je na výber 5 variant. Každá varianta sa dá nastaviť zvlášť pre každú pobočku. Pre jednotlivé varianty sa nastavujú rôzne parametre, s ktorými proces objednania počíta. Najdôležitejším parametrom je spätné a budúce časového obdobia pre výpočet predaja. Je možné nastaviť obmedzenie nárazových objednávok, obmedzenie používateľa zmeniť navrhované množstva (príp. možnosť jeho max. povolenej zmeny)

Typy Variant

  • Variant 0 – objednáva porovnaním aktuálneho stavu na sklade s vystavenými objednávkami
  • Variant 1 – jednoduchý výpočet na optimalizáciu skladových zásob. Vhodný na tovar, ktorý nemá sezónny charakter.
  • Variant 2 – vhodný pre identifikáciu tovaru na základe minuloročného predaja.
  • Variant 3 – tento model by asi najpresnejšie predikoval sezónny tovar.
  • Variant 4 – slúži na zistenie predaja budúceho predaja na základe minuloročného predaja.

Samotný výpočet potrebného objednávaného množstva ovplyvňujú aj dáta zo skladovej karty, ktoré sú v celkovom množstve zohľadnené. Ide o minimálnu skladovú úroveň, minimálne objednávacie množstvo, množstvo na pobočke, množstvo na došlých a vyšlých objednávkach.

Pred samotným výpočtom je možné použiť rôzne filtre ako napr. objednanie tovaru od konkrétneho dodávateľa (v skladovej karte musí byť zadaný prednostný dodávateľ), objednanie podľa zvolených kategórií apod.

Ostatné možnosti

Súčasťou rozšírenia Kontrola zásob je aj zoznam tovaru (dostupný z výpisu zásob) zotriedený podľa dátumu vypredania (v prípade ak sa tovar eviduje s týmto dátumom a šaržou).

V skladovej karte sa zobrazí aj informácia o odporúčanom objednávacom množstve (podľa predvoleného variantu) a v prípade, že sa jedná o produkt s údajmi o expirácii, tak aj predpokladaný dátum expirácie.

extension_stockcontrol

35

Náhľad

Súvisiace produkty