Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis rozšírenia

Odsúhlasovania je rozšírenie, ktoré pridáva do jednotlivých častí systému možnosť odoslať majiteľovi firmy žiadosti o odsúhlasenie vykonania procesov:

Funkčnosť

V rámci systému môžu nastať nasledujúce situácie, kedy systém bude vyžadovať odsúhlasenie:

  • pri vystavovaní faktúry
V tomto prípade musí byť porušená minimálne jedna z platobných podmienok zákazníka (faktúrou prekročil limit úveru, má nastavenú splatnosť 0 dní alebo platbu vopred resp. má faktúry po splatnosti). Takúto faktúru je povolené vystaviť aj napriek porušeniu
podmienok. Možnosťou je buď vystaviť faktúru s platbou na dobierku (kedy sa zodpovednosť za úhradu viaže na zamestnanca) alebo pred uložením faktúry vystaviť príjmové doklady z nevyplatených faktúr v minimálnej sume (ktorá sa zadáva v administrácii rozšírenia).
  • pri zmene príjemky
V prípade, ak má používateľ právo iba na zápis príjemky a potrebuje opraviť nejaký údaj, rozšírenie umožní odoslať žiadosť o dočasnú zmenu príjemky (časové obmedzenie sa nastavuje v administrácii rozšírenia).
  • pri korekcii v osobnej pokladnici
Ak je nainštalované rozšírenie „Osobná pokladnica“, tak zamestnanec si môže upraviť stav svojej pokladnice cez korekciu, ktorú odošle majiteľovi firmy.

Ostatné informácie

V každom vyskakovacom okne odsúhlasenia môže žiadosť odsúhlasiť aj majiteľ firmy zadaním svojich prístupových údajov (menom a heslom), čím sa žiadosť stane automaticky akceptovaná.

Samotné povolenie resp. odmietnutie žiadosti má majiteľ firmy možnosť buď cez samostatný box na nástenke alebo z menu v sekcii informačných správ.

Žiadosť odsúhlasovania sa viaže na konkrétneho zákazníka (zamestnanca) a na konkrétnu sumu. Používateľ, ktorý požiadal o odsúhlasenie môže mať otvorené okno so žiadosťou (odpoveď sa kontroluje automaticky každých 5min) alebo môže rovnaký doklad vystaviť znova. Ak je odpoveď kladná, tak sa doklad môže uložiť.

extension_override

35

Náhľad

Súvisiace produkty