Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Cenník

Inštalácia u Vás v počítači alebo na vašom vlastnom hostingu alebo serveri. 

K dátam máte prístup jedine vy. Zároveň budete mať k dispozícii prístup ku zdrojovým kódom systému. 

Cenník obsahuje aj ďalšie doplnkové služby ako úpravy na mieru a školenia.

uctovno skladovy system funkcie

Licencie systému

Ekonomický systém onlineERP vhodný tak pre malé firmy s eshopom ako aj pre stredné a veľké firmy s pobočkami. Inštalácia systému u Vás v počítači alebo na vlastnom hostingu. K databáze, ale aj ku zdrojovým kódom máte prístup jedine Vy. Vyberte si vyhovujúce produkty a zvýšte efektivitu podnikania.

Ceny sú jednorázové bez ďalších mesačných a ročných poplatkov

licencia basic

licencia BASIC

pre malé firmy

80 €

licencia standard

licencia STANDARD

pre malé a stredné firmy

200 €

logo_main_premium_transparent

licencia PREMIUM

pre stredné a veľké firmy s pobočkami

340 €

Doplnkové moduly

Doplnkové rozšírenia

Upgrade na vyššiu licenciu

Balík podpory

10 % 

z celkovej sumy za licenciu a vybraných rozšírení a modulov
Súčasťou balíka podpory je prístup k novým aktualizáciám a zľava na ostatné služby vo výške zvoleného balíka podpory. Súčasťou balíka podpory je prístup k novým aktualizáciám a zľava na ostatné služby vo výške zvoleného balíka podpory.
Rozšírenia a moduly sú súčasťou aplikácie a aktuálneho balíka podpory. Rozšírenia a moduly sú súčasťou aplikácie a aktuálneho balíka podpory.
V 1. roku používania má zákazník prístup k novým aktualizáciám zadarmo. V 1. roku používania má zákazník prístup k novým aktualizáciám zadarmo.
Balík podpory sa objednáva na 1 rok. Balík podpory sa objednáva na 1 rok.
Suma za balík podpory sa vypočítava z celkovej sumy za licencie a vybraných rozšírení a modulov. Suma za balík podpory sa vypočítava z celkovej sumy za licencie a vybraných rozšírení a modulov.
Ak si zákazník po 1. roku neobjedná ďalší balík podpory, nebude mať prístup k novým aktualizáciám. Ak si zákazník po 1. roku neobjedná ďalší balík podpory, nebude mať prístup k novým aktualizáciám.
Ak si zákazník bez aktivovaného balíku podpory po 1. roku bude chcieť rozšíriť aplikáciu o ďalšie moduly a rozšírenia, nemusia byť kompatibilné. Ak si zákazník bez aktivovaného balíku podpory po 1. roku bude chcieť rozšíriť aplikáciu o ďalšie moduly a rozšírenia, nemusia byť kompatibilné.

Cenník ostatných služieb

Spôsob zásahu + cena
Služba online u Vás
Konzultácie a školenia pre 1 až 3 osoby 22€ / hod. 27€ / hod.
Konzultácie a školenia od 4 osôb 27€ / hod. 39€ / hod.
Servisný zásah alebo úpravy systému alebo databázy 19€ / hod. 27€ / hod.
Programovanie na mieru 23€ / hod.
Pomoc pri importe/exporte dát 15€ / hod.
Vytvorenie individuálneho reportu alebo formuláru 17€ / hod.
Tvorba firemnej stránky alebo eshop dohodou
Cestovné náklady (okrem prezentácií) 0,45€ / km
Účtuje sa každá začatá hodina. Účtuje sa každá začatá hodina.
Pri cestovných nákladoch sa počíta vzdialenosť do sídla vašej firmy a aj späť do sídla našej firmy. Pri cestovných nákladoch sa počíta vzdialenosť do sídla vašej firmy a aj späť do sídla našej firmy.
O ďalších podmienkach, ktoré nie sú uvedené v cenníku, sa informujte u nás. O ďalších podmienkach, ktoré nie sú uvedené v cenníku, sa informujte u nás.
používanie systému onlineERP (podľa zvolenej licencie a zvolených doplnkových modulov a rozšírení) je podmienené súhlasom <a class="" title="licence_app" href="http://www.onlineerp.sk/upload/licencie/licencne_podmienky_aplikacie.pdf">licenčných podmienok aplikácie (PDF)</a> používanie systému onlineERP (podľa zvolenej licencie a zvolených doplnkových modulov a rozšírení) je podmienené súhlasom licenčných podmienok aplikácie (PDF)
Ceny našich služieb a licencií v cenníku sú platné od 01.04.2021. Ceny našich služieb a licencií v cenníku sú platné od 01.04.2021.
Nie sme platcami DPH. Nie sme platcami DPH.