EnglishSlovak

Osobná pokladnica

Osobná pokladnica

Ukladanie hotovostných pohybov do osobnej pokladnice zamestnanca.
Osobná pokladnica je rozšírenie, ktoré umožňuje evidenciu hotovostných pohybov zamestnanca s možnosťou hotovostných prevodov medzi zamestancami.


Do karty používateľského profilu (ako aj do karty zamestnanca kvôli kontrole zo strany zamestnávateľa) je pridaná nová záložka “Osobná pokladnica”, ktorá obsahuje:
 1. Výpis hotovostných pohybov
  • hotovostné príjmové a výdavkové doklady (ktoré sa pripíšu zamestnancovi automaticky po vytvorení dokladu)
  • hotovostné denné uzávierky alebo POS bločky (podľa nastavena v administrácii modulu POS)
  • režijné účtovné doklady
  • prevody peňazí medzi zamestnancami
 2. Zadávanie nových pohybov
  • nový finančný výdaj – tento výdaj je možné rozdeliť podľa dôvodu na:
   • spotrebu, kde sa zadáva aj dátum nákupu, č. dokladu – tento doklad sa zapíše aj do účtovných režijných dokladov a je možné ho dodatočne zmeniť
   • záloha na nákup alebo záloha na výplatu
   • prevod do hlavnej pokladne alebo prevod na bankový účet
   • iné
  • prevod medzi zamestancami – prevádzajú sa peniaze z jednej pokldnice do druhej, ale druhá strana je povinná tieto peniaze odsúhlasiť (bez odsúhlasenia sa neprijmú).
  • korekcia – používateľ s najvyššími právami má právo vykonať korekciu pokladnice (v akejkoľvek sume napr. pri prvotnom nastavení pokladnice)
  • mincovka – každý vlastník osobnej pokladnice si môže svoje financie rozdeliť podľa mincí.
 
Okrem tabuľkového zobrazenia je možné pohyby zobraziť aj formu reportu (s exportom do PDF, CSV, XLS) alebo aj kalendárovou formou.
Zároveň do menu systému pridáva novú ikonku so základnými údajmi o stave pokladnice s počítadlom neprijatých peňazí, s dnešným príjmom a výdajom a s celkovým aktuálnym finančným stavom
  Ostatné funkcie:
 • pri hotovostných dokladoch je možné priradené financie označiť za neuhradené (napr. v prípade, že príjmový doklad zákazník neuhradil v plnej výške).
 • hotovostný doklad uhradený na dobierku je automaticky priradený zamestnancovi a je automaticky vymazaný po jej úhrade (napr. po prijatí potvrdenia z pošty).
 • ak je aktivované rozšírenie “Odsúhlasovania”, tak korekciu môže vytvoriť aj zamestnanec. Systém odošle žiadosť o odsúhlasenie korekcie a po jej odsúhlasení ju zamestnanec môže uložiť.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:9 januára, 2017
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.9
Zobraziť históriu zmien