Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis rozšírenia

eBanking je rozšírenie, ktoré pridáva do sekcie bankového výpisu možnosť synchronizácie úhrad z bánk.

Základné požiadavky

Pred stiahnutím alebo nahratím úhrad je nutné v administrácii rozšírenia nastaviť pre pobočku typ banky (a prípadný token v prípade banky FIO). Keďže môžnosť nahrávať súbory do systému, tak toto rozšírenie je možné využívať iba v licencii onlineERP STANDARD.

Funkčnosť

Samotné sťahovanie alebo nahrávanie úhrad sa vykonáva v sekcii „Platby -> Bankový výpis“.

Aktuálne podporované banky:

 

fio bankaFIO Banka, ktorá podporuje priame sťahovanie úhrad cez API. Po nastavení API tokenu (ktorý si vygenerujete v internet bankingu FIO banky a jeho zadaní do administrácie rozšírenia) sa vám zobrazí ikonka pre stiahnutie úhrad.

Je možné stťahovanie úhrad podľa zadaného rozsahu dátumov. Pri nasledujúcom sťahovaní sa pokračuje od dátumu predcházajúceho stiahnutia.

 

Pri nasledujúcich bankách je nutné z internet bankingu bánk stiahnuť buď xml alebo csv súbor úhrad, ktorý sa následne naimportuje do systému.

tatra banka                Slovenska sporitelna     prima banka

 

Zároveň rozšírenie umožňuje spracovať úhrady z platobných brán (ak platobná brána alebo kuriér odosiela úhrady nie po každej faktúre alebo balíku, ale v jedenj úhrade). Podporované systémy:

     comgate      gls

Doplňujúce informácie

Aktuálne eBanking slúži na sťahovanie úhrad vyšlých faktúr a iba tie systém páruje. V budúcnosti bude možné spárovať úhrady došlých faktúr príp. bude vedieť priamo vytvoriť účtovný režijný doklad. Úhrady došlých faktúr (resp. odchádzajúce platby z banky) sú označené červenou farbou.

Po načítaní úhrad je možné zmeniť variabilný symbol úhrady (v prípade ak bol zákazníkom zle zadaný a systém ho nevedel spárovať).

Po uložení bankového výpisu sa automaticky vytvoria príslušné príjmové a výdavkové doklady.

rozsirenie ebanking

30

Náhľad

Súvisiace produkty