EnglishSlovak

Doplnkové rozšírenia

Systém rozšírení

Ekonomický systém onlineERP je plnohodnotný skladový, ekonomický a informačný systém, s ktorým môžete vykonávať všetky ekonomické a skladové operácie. K dispozícii sú aj doplnkové rozšírenia, ktoré do systému pridávajú nové funkcie alebo rozšírujú už existujúce možnosti čím sa zrýchlia a zefektívnia ostatné firemné procesy.

Ako ho zakúpiť a nainštalovať?

Rozšírenie je možné si objednať buď priamo z tejto stránky, alebo zo stránky cenníku. Pre bližšie informácie o každom rozšírení, stačí kliknúť na ikonku rozšírenia. Všetky dostupné rozšírenia sú k dispozícii aj v administrácii systému onlineERP. Tie sú oddelené na už nainštalované alebo na dokúpenie. Po zakúpení rozšírenia, získate stiahnuteľný zip súbor, ktorý sa inštaluje nasledujúcim postupom:

  • Obsah stiahnutého a rozbaleného súboru sa nahrá do koreňového adresára onlineERP cez FTP manažéra (napr. WinSCP
  • Používateľ s najvyššími právami (napr. administrátor systému) vstúpy do menu “Firma -> Správa firmy a systému” a klikne na tlačítko “Inštalácia” aktuálne zakúpeného rozšírenie
  • instalacia rozsirenia
  • Po nainštalovaní sa zvyčajne nenastavujú dodatočné používateľské práva.
  • Väčšina rozšírení má aj vlastné administrátorské nastavenia, kde si môžete nastaviť niektoré z jeho funkčností.
  • nainstalovane rozsirenie

Ako to funguje?

Každé rozšírenie pridáva do systému novú funkciu (alebo sériu funkčností). Buď pridáva nové záložke vo finančných údajoch alebo v zamestnaneckej karte ako napr. finančné plánovanie alebo osobná pokladnica, alebo pridáva jedno okno pre výpis objednávok, ktoré automaticky prekonvertuje na dostupné ekonomické doklady.

Prístupové práva závisia od jej nadradenej sekcie (čiže napr. ukladanie a prezeranie finačných plánov bude závisieť na prístupových právach finančných údajov).

Doplnkové rozšírenia k dispozícii

Vybrali ste si alebo ešte váhate?