Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

SYSTÉM MODULOV

Ekonomický systém onlineERP je plnohodnotný skladový, ekonomický a informačný systém, s ktorým môžete vykonávať všetky ekonomické a skladové operácie. K dispozícii sú aj doplnkové moduly, ktoré do systému pridávajú nové funkcie a možnosti čím sa zrýchlia a zefektívnia ostatné firemné procesy.

erp konektor

Ako ho zakúpiť a nainštalovať?

Modul je možné si objednať buď priamo z tejto stránky, alebo zo stránky cenníku. Pre bližšie informácie o každom module, stačí kliknúť na ikonku modulu. Všetky dostupné moduly sú k dispozícii aj v administrácii systému onlineERP. Tie sú oddelené na už nainštalované alebo na dokúpenie. Po zakúpení modulu, získate stiahnuteľný zip súbor, ktorý sa inštaluje nasledujúcim postupom:

  • Obsah stiahnutého a rozbaleného súboru sa nahrá do koreňového adresára onlineERP cez FTP manažéra (napr. WinSCP)
  • Používateľ s najvyššími právami (napr. administrátor systému) vstúpy do menu “Firma -> Správa firmy a systému” a klikne na tlačítko “Inštalácia” aktuálne zakúpeného rozšírenie

instalacia modulu

  • Po nainštalovaní modulu sa zvyčajne nastavujú dodatočné používateľské práva.
  • Väčšina modulov má aj vlastné administrátorské nastavenia, kde si môžete nastaviť niektoré z jeho funkčností.

nainstalovany modul

 Ako to funguje?

Každý modul pridáva do systému novú sekciu (prípadne rozšíri existujúce funkcie). Napr. modul “Reklamácie” pridá do menu sekcie “Predaj” noé menu “Zákaznícka reklamácia” a zároveň do skladovej karty pridá aj informácie o aktuálnych reklamovaných množstvách.

Doplnkové moduly k dispozícii