EnglishSlovak

Doplnkové moduly

Doplnkové moduly

Ekonomický systém onlineERP je plnohodnotný skladový, ekonomický a informačný systém, s ktorým môžete vykonávať všetky ekonomické a skladové operácie. K dispozícii sú aj doplnkové moduly, ktoré do systému pridávajú nové funkcie a možnosti čím sa zrýchlia a zefektívnia ostatné firemné procesy.
Pridáva možnosť tlače pokladničných bločkov, úhrad faktúr, vkladov a výberov, uzávierok z certifikovaných eKasa tlačiarní.
Vytvára rozhranie medzi eshopom a systémom pre sťahovanie objednávok a synchronizáciu skladových zásob. Podporovanými eshop platformami sú Opencart a Woocommerce.
Umožňuje odosielať emailové oznámenia zákazníkovi o vybaviteľnej objednávke alebo o zaslanom tovare spolu s faktúrou.
Pridáva možnosť tlačiť štítky z tlačiarní ZEBRA prípadne tlačiť PDF formulár s preddefinovaným textom vo forme štítku.
Umožňuje prevádzať zásoby medzi pobočkami a vytváranie pobočkových objednávok.
Umožňuje vedenie konsignačných skladov a komisionálny predaj alebo nákup. Súčasťou modulu je aj modul Prevody zásob.
Slúži na ukladanie a evidenciu fyzickej inventúry skladových zásob a jej následnej kontroly.
Slúži na evidenciu došlých a vyšlých resp. zákazníckych a dodávateľských reklamácií.
Pridáva možnosť hromadne meniť údaje v skladových kartách zásob.
Umožňuje nastaviť opakujúce sa transakcie spolu s vytváraním a evidenciou trvalých platieb.
Umožňuje evidenciu firemných, ale aj iných dokumentov s obmedzeniami podľa prístupových práv.
Umožňuje ukladať a odosielať upomienky zákazníkov, ktorých faktúry sú po splatnosti.
Umožňuje odosielať emailom newslettery zákazníkom, ktorí si odsúhlasili zasielanie reklamných mailov.
Umožňuje jednoduchú evidenciu majetku firmy.
Umožňuje evidenciu firemných fotiek a videí.

Pripravujeme

Výroba, Dochádzka, Kniha jázd...
Vybrali ste si alebo ešte váhate?