Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Opakované transakcie je modul, ktorý umožňuje nastaviť opakujúce sa transakcie spolu s vytváraním a evidenciou trvalých platieb.

Funkčnosť

1. Nastavenie opakajúcich sa transakcií

Umožňuje v objednávkach a faktúrach zadať opakujúcu sa transakciu zadaním počtu opakovaní (napr. 12) a zadaním frekvencie opakovaní (napr. mesačne). Na základe týchto údajov sa v danom období automaticky vytvorí rovnaký doklad.

2. Zadávanie trvalých platieb

Umožňuje zadať trvalú platbu (napr. mesačný nájom alebo elektrina) zadaním počtu a frekvencie opakovaní. Jednotlivé platby sa následne uhradia bežným spôsobom, prípadne je možné vytvoriť z trvalých platieb vyúčtovaciu faktúru.

modul recurring

25

Náhľad

Súvisiace produkty