Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Konsignačné sklady je modul, ktorý umožňuje vedenie konsignačných skladov a komisionálny predaj alebo nákup.

Základné požiadavky

Súčasťou modulu je aj modul Prevodky a keďže princípom fungovania sú prevody medzi skladmi, tak minimálna licencia je PREMIUM.

Funkčnosť

Konsignačné sklady sa vytvárajú v prehľade pobočiek a samotný komisionálny predaj je možné viesť zo strany:

1. Zákazníka
Vytvorí sa nová pobočka s príznakom „konsignačná“ a priradí sa k nej konkrétny zákazník. Zákazníkovi sa na základe zvoleného tovaru, ktorý mu bude pridelený sa vytvorí prevod zásob z hlavnej pobočky do zákazníckej kosignačnej pobočky. Po určitom období sa vytvorí
Faktúra z konsignačného skladu. Tá sa vytvorí tak, že sa vyberie zákazník, ku ktorému sa načíta prevedený tovar základe predaja a zadaním množstva sa vytvorí celková suma faktúry.
2. Dodávateľa
Vytvorí sa nová pobočka s príznakom „konsignačná“ a priradí sa k nej konkrétny dodávateľ. K tomuto dodávateľovi sa v danej pobočke vytvorí príjemka tovaru. Systém v danej pobočke eviduje tovar s konkrétnymi množstvami, ktoré je možné sledovať tak zo skladovej karty ako aj z výpisov zásob. Predaj takéhoto tovaru prebieha prevodom z konsignačného skladu do skladu, kde sa predaj vykonáva a to buď manuálne alebo automaticky (pri automatickom je možné nastaviť prioritu vypredania tovaru, či sa má vypredať skôr konsignačný sklad alebo ten reálny). Výstupom je report, ktorý sa odosiela dodávateľovi a na základe neho sa vytvorí Príjemka z konsignačného skladu.
modul konsignacne sklady

75

Náhľad

Súvisiace produkty