EnglishSlovak

Finančné plánovanie

Finančné plánovanie

Firemné alebo zamestnanecké plánovanie financií.
Finančné plánovanie je rozšírenie, ktoré pridáva do sekcie finančných údajov, do zamestnaneckej karty a do karty profilu zamestnanca možnosť evidovať finančný plán predaja a analyzovať jeho plnenie.

Finančný plán sa definuje na každý mesiac zvlášť a je možné definovať samotnú výšku plánu ako aj minimálnu sumu plnenia.

Finančný plán je možné zvlášť definovať za celú firmu , pobočku alebo za zamestnanca.

Ďalšou funkciou je porovanie plánov z minulých rokov a následnej percentuálnej zmeny (ide o pomôcku v prípade zadávania plánu na začiatku roka).

Výstupom z plánu je výsledok z predaja po mesiacoch a percentuálny podiel medzi plánom a dosiahnutým výsledkom. Tento výsledok je tiež zobrazený vo forme grafu. Súčasťou výsledku je aj koláčový graf, ktorý znázorňuje podiel zamestnancov na dosiahnutom výsledku.
Súčasťou rozšírenia sú aj dva boxy na nástenke, ktoré graficky znázorňujú výsledky plánu.
Špecifikácie
Dátum vytvorenia:13 júna, 2018
Posledná aktualizácia:5 mája, 2021
Aktuálna verzia:2.6
Zobraziť históriu zmien