Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Kategória:

Popis modulu

Reklamácie je modul, ktorý slúži na evidenciu došlých a vyšlých resp. zákazníckych a dodávateľských reklamácií.

Funkčnosť

1. Zákaznícke reklamácie
Reklamácia obsahuje základné údaje ako dôvod, vyjadrenie predajcu, dátum a č. zakúpeného dokladu spolu s reklamovaným tovarom, ku ktorému sa zapisuje popis chyby ako aj akcia (čo sa s tovarom má vykonať).
Reklamáciu je možné označiť aj ako skladovú, čiže sa priradí firme (pípadné pobočke) a nie konkrétnemu zákazníkovi.
Výstupom reklamácií je aj PDF formulár, ktorý má všetky náležitosti (ako podpis zákazníka súhlasiaci s vyjadrením predajcu, podpis predajcu a pod.)

 

2. Dodávateľské reklamácie
Reklamácia obsahuje základné údaje o reklamovaných produktoch spolu s popisom chýb a závad.
Produkty je možné hromadne nahrať zo zákazníckych reklamácií (napr. aj podľa prednostného dodávateľa) alebo konvertovaním došlej reklamácie na vyšlú, čím sa tieto dve doklady spárujú (to znamená, že ak príde vyjadrenie resp. nový produkt od dodávateľa, stav tohto produktu sa automaticky zobrazí aj v došlej reklamácii).

 

Súčasťou modulu sú aj informácie v skladovej karte. Zobrazujú sa skladové, došlé a vyšlé reklamované množstvá ako aj celková história pohybu.
modul reklamacie

35

Náhľad

Súvisiace produkty