Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Online Sklad

prehľadne a efektívne

Skladové hospodárstvo – Prehľad skladových zásob so všetkými údajmi a históriou v prehľadnej skladovej karte s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Efektívne prepojenie s ekonomickými dokladmi (pripočítanie resp. odpočítanie množstiev automaticky po uložení dokladu).
Rýchly prehľad základných údajov a vyhľadávanie v histórii.
Prepracovaná cenotvorba každého produktu cez viacúrovňové cenníky.
Interné úpravy množstiev, inventúry, montáže a hromadné zmeny ...
erp konektor

SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO A JEJ ZÁKLADNÉ PRVKY

Typy skladových kariet

Skladové hospodárstvo pracuje s rôznymi typmi skladových kariet. Pri každom type sa nastavujú účtovné triedy a spôsob výpočtu nákladov (FIFO, LIFO, Priemer). Skladovú kartu môžete vytvoriť priamo pri vytváraní dokladu alebo samostatne, kedy sa môže nastaviť nákupná cena aj počiatočné množstvo. Základným jedinečným identifikátorom je model a kód (ten je možné nastaviť, aby sa vytváral podľa definovaného kľúču).

 

skladovy system

Typy skladových kariet

Základný typ, ktorý má priamy vplyv na sklad.

SKLADOVÁ POLOŽKA

Základný typ, ktorý má priamy vplyv na sklad.
Nemá priamy vplyv na sklad ani na hodnotu skladu.

NESKLADOVÁ POLOŽKA

Nemá priamy vplyv na sklad ani na hodnotu skladu.
Netovarová položka, napr. balné a poštovné.

SLUŽBA

Netovarová položka, napr. balné a poštovné.
Nemá priamy vplyv ani na sklad, na hodnotu skladu ani na ziskovosť.

POPIS

Nemá priamy vplyv ani na sklad, na hodnotu skladu ani na ziskovosť.
Podobná službe.

ÚČTOVNÁ POLOŽKA

Podobná službe.
Skladová karta, ku ktorej sa pri predaji zapisuje sériové číslo konkrétneho produktu.

SERIALIZOVANÝ PRODUKT

Skladová karta, ku ktorej sa pri predaji zapisuje sériové číslo konkrétneho produktu.
Automatické vytvorenie karty súprav podľa atribútov (napr. tričko v rôznych veľkostiach a farbách).

SÚPRAVA

Automatické vytvorenie karty súprav podľa atribútov (napr. tričko v rôznych veľkostiach a farbách).
Produkt vytvorený z viacerých skladových položiek. Množstvo sa pripisuje cez montáž výrobku.

VÝROBOK

Produkt vytvorený z viacerých skladových položiek. Množstvo sa pripisuje cez montáž výrobku.
Kombinácia súpravy a výrobku.

KOMPLET

Kombinácia súpravy a výrobku.
Definovanie variabilných súčastí produktu (napr. hamburger a k nemu pri predaji výber z mäsa, pečiva, omáčky).

VARIABILNÝ PRODUKT

Definovanie variabilných súčastí produktu (napr. hamburger a k nemu pri predaji výber z mäsa, pečiva, omáčky).

Údaje a parametre skladovej karty

Popisné údaje - okrem základných identifikačných údajov ako je kód, model a názov je možné zadať aj popis pri predaji a popis pri nákupe. Zároveň je možné zadefinovať aj viacjazyčný názov produktu, ktorý sa zobrazí napr. na faktúre (typ jazyka sa nastavuje pre každého zákazníka zvlášť).
Množstvá -prehľadné zobrazenie celkových množstiev (vo firme, po pobočkách, disponibilné, reklamačné, ...).
Ceny - zobrazenie obstarávacej, priemernej nákupnej ceny. Automatická cenotvorba po zadaní prirážky alebo vstup do nastavení cenníkových cien. Dodávatelia - je možné nastaviť pre kartu prednostného dodávateľa a pre ďalších dodávateľov evidovať ich ceny
História - efektívne si zobrazte históriu nákupov a objednávok ako aj históriu a priemerný nákup produktov.
Parametre - veľké množstvo rôznych parametrov - hmotnostné údaje, rozmerové údaje ako aj údaje pre intrastat, akosť (ku ktorým sa dá do karty nahrať aj PDF súbory atestov, ktoré sa automaticky priložia k faktúre), normy a iné.
Kategórie - vytvorte si v administrácii kategórie a zadefinujte produkty do nich pre efektívnejšie filtrovanie (zároveň sa kategorizujú aj pri ich nahrávaní do eshopu).
Ostatné - merné jednotky s koeficientami prepočtu, skladové miesta, údaje využité pri automatickom objednávaní (ako mn. v balení, min. skladová úroveň, min. objednávacie množstvá, dodacie doby), obrázok, EAN kódy (pomocou čítačky čiarových kódov jednoducho načítate produkt do fakturácie).

História a analýzy

samostatná história s filtráciou z predaja, nákupu a maloobchodného predaja. Zároveň si v histórii zobrazíte otvorené došlé a vyšlé objednávky ako aj priemerný predaj tovaru.

História

samostatná história s filtráciou z predaja, nákupu a maloobchodného predaja. Zároveň si v histórii zobrazíte otvorené došlé a vyšlé objednávky ako aj priemerný predaj tovaru.
z histórie vám systém dokáže vygenerovať rôzne analýzy ako napr. hodnotu skladu.

Analýzy

z histórie vám systém dokáže vygenerovať rôzne analýzy ako napr. hodnotu skladu.
vygenerujte si napr. inventúrny zoznam v pdf, xls, csv a iné.

Reporty

vygenerujte si napr. inventúrny zoznam v pdf, xls, csv a iné.

Operácie

Interné zmeny množstiev bez zmeny hodnoty skladu alebo ziskovosti s možnosťou nastaviť si vlastné dôvody úpravy.

ÚPRAVA MNOŽSTVA

Interné zmeny množstiev bez zmeny hodnoty skladu alebo ziskovosti s možnosťou nastaviť si vlastné dôvody úpravy.
Výroba (montáž) skladovej karty typu "výrobok", čím sa pripíše na sklad a odpočítajú sa množstvá z položiek, z ktorých sa výrobok skladá.

MONTÁŽ

Výroba (montáž) skladovej karty typu „výrobok“, čím sa pripíše na sklad a odpočítajú sa množstvá z položiek, z ktorých sa výrobok skladá.
Ukladanie a evidencia fyzickej inventúry skladových zásob a jej následná kontrola.

INVENTÚRA

Ukladanie a evidencia fyzickej inventúry skladových zásob a jej následná kontrola.
Možnosť hromadne meniť údaje v skladových kartách zásob so špeciálnym módom pre efektívnu a rýchlu cenotvorbu.

HROMADNÉ ZMENY

Možnosť hromadne meniť údaje v skladových kartách zásob so špeciálnym módom pre efektívnu a rýchlu cenotvorbu.

Ďalšie vlastnosti onlineerp

Fakturácia a maloobchod 

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo-zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné