Skip to content

Inštalácia a počiatočný import produktov ZADARMO

Online nástroje

rýchlo a prehľadne

Ostatné funkcie a nástroje – Rozšírená administrácia systému s mnohými možnosťami nastaviť a zmeniť fungovanie systému. Jednoduchá inštalácia a aktualizácia systému.

Rýchla zmena nastavení systému.
Jednoduchá aktualizácia systému na jeden klik.
Efektívne databázové a kontrolné nástroje.
uctovno skladovy system funkcie

OSTATNÉ FUNKCIE A NÁSTROJE

Administrácia systému

Systém umožňuje zmenu viac ako 300 rôznych nastavení. Od nastavenia firemných údajov cez rôzne ekonomické, skladové a kontaktné až po nastavenia platobných a prepravných metód.

skladovy system

Dostupné Nastavenia

nastavenia firemných údajov s logom a podpisovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí na dokladoch faktúr. Okrem toho si môžete nastaviť základnú konfiguráciu systému, vytvoriť vlastné hodnoty (merných jednotiek, CRM akcií, dôvodov úpravy zásob a iné). Táto sekcia tiež umožňuje zobraziť chybové hlásenia, zálohovať databázu alebo vymazať celú firemnú databázu.

Systém

nastavenia firemných údajov s logom a podpisovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí na dokladoch faktúr. Okrem toho si môžete nastaviť základnú konfiguráciu systému, vytvoriť vlastné hodnoty (merných jednotiek, CRM akcií, dôvodov úpravy zásob a iné). Táto sekcia tiež umožňuje zobraziť chybové hlásenia, zálohovať databázu alebo vymazať celú firemnú databázu.
nastavenia správania sa systému v ekonomických dokladoch, ale aj nastavenia zobrazenia údajov. Zároveň v tejto sekcii je možné pridávať alebo meniť účtovné triedy, kurzové meny alebo daňové sadzby.

Ekonomika - účtovníctvo

nastavenia správania sa systému v ekonomických dokladoch, ale aj nastavenia zobrazenia údajov. Zároveň v tejto sekcii je možné pridávať alebo meniť účtovné triedy, kurzové meny alebo daňové sadzby.
obsahuje nastavenia pre Google API, s ktorým Vám zobrazí napr. mapu alebo umožní vyhľadávať firmy, ktoré sú v Google registrované. Definovať môžete, ktoré údaje zákazníka majú byť povinné. Zároveň si môžete vytvoriť typy firiem a oddelení.

Kontakty

obsahuje nastavenia pre Google API, s ktorým Vám zobrazí napr. mapu alebo umožní vyhľadávať firmy, ktoré sú v Google registrované. Definovať môžete, ktoré údaje zákazníka majú byť povinné. Zároveň si môžete vytvoriť typy firiem a oddelení.
základné nastavenia skladových kariet, ich zobrazenia a definované účtovné triedy. Vytvoriť si môžete vlastné kategórie alebo prednostných dodávateľov. Zároveň v nástroji máte možnosť skontrolovať správnosť množstiev.

Zásoby

základné nastavenia skladových kariet, ich zobrazenia a definované účtovné triedy. Vytvoriť si môžete vlastné kategórie alebo prednostných dodávateľov. Zároveň v nástroji máte možnosť skontrolovať správnosť množstiev.
systém umožňuje vygenerovať PDF dvoma spôsobmi (v rámci nového spôsobu si viete nastaviť, čo sa má zobraziť na formulároch faktúr).

Formuláre

systém umožňuje vygenerovať PDF dvoma spôsobmi (v rámci nového spôsobu si viete nastaviť, čo sa má zobraziť na formulároch faktúr).
definujte, ktoré platobné metódy chcete využívať. Dostupné metódy sú: Hotovosť, Platba kartou, Platba dobierkou, Platba prevodom, Platba bodmi a Finančný zápočet

Platby

definujte, ktoré platobné metódy chcete využívať. Dostupné metódy sú: Hotovosť, Platba kartou, Platba dobierkou, Platba prevodom, Platba bodmi a Finančný zápočet
definujte, ktoré prepravné metódy chcete využívať. Dostupné metódy sú: Poštové zásielky, Dobierka, Osobný odber (je možné využiť aj externých prepravcov ako Slovenská pošta, Toptrans, Zásielkovňa). Zároveň si viete vytvoriť zákaznícky trasy prepravy.

Prepravy

definujte, ktoré prepravné metódy chcete využívať. Dostupné metódy sú: Poštové zásielky, Dobierka, Osobný odber (je možné využiť aj externých prepravcov ako Slovenská pošta, Toptrans, Zásielkovňa). Zároveň si viete vytvoriť zákaznícky trasy prepravy.

AKTUALIZÁCIA

Aktualizačný proces Vám umožňuje mať systém vždy aktuálny. Prvý rok po zakúpení máte právo získavať aktualizačné balíky zdarma (následne je nutné zákupiť balík podpory). Môžete si nastaviť, aby Vám systém zobrazil nové aktualizácie (a to tak systému onlineERP ako aj jeho doplnkových rozšírení a modulov).

Aktualizačný proces

systém zisťuje dostupné aktualizácie v administrácii. Kontroluje jadro systému ako aj rozšírenia a moduly. Ak máte právo získať novú aktualizácie, zobrazí sa ikonka pre aktualizáciu.
aktualizáciu je možné spustiť buď manuálne (nahratím aktualizačných súborov na FTP - systém automaticky rozpozná novú súbory a spustí proces), alebo automaticky (všetky súbory sa stiahnu z nášho serveru a automaticky sa spustí proces).
proces aktualizácie je bezzásahový. Počas procesu sa zaktivizuje údržbový mód, čiže počas aktualizácie sa so systémom neda pracovať.
po aktualizovaní sa systém prepne do normálneho módu.

Inštalačný proces

základné údaje - zadajte prihlasovacie údaje ako meno a heslo, ID firmy, emailovú adresu, z ktorej sa budú odosielať formuláre a ID používateľa v www.onlineerp.sk, na základe ktorého Vás identifikujeme a umožníme Vám prijímanie aktualizácií. Zároveň je nutné prečítať si a súhlasiť s licenčnými podmienkami používania systému.
firemné údaje - zadajte firemné údaje ako názov, adresu firmy a nastavte, či ste platcami DPH.
databázové údaje - zadajte databázové údaje, ktoré si ešte pred spustením inštalácie môžete overiť.
inštalácia - bezzásahový proces, ktorý vytvorí všetky potrebné súbory, datábazu ako základné prvotné nastavenia systému. Po úspešnej inštalácii budete presmerovaný do systému.

INŠTALÁCIA

Systém onlineERP a jeho doplnkové moduly a rozšírenia môžete nainštalovať na Vás počítač (s nutnosťou mať nainštalovaný virtuálny webový server napr. XAMPP) alebo na Váš hosting. Po nahratí súborov stačí spustiť trojkrokový jednoduchý proces.

IMPORT EXPORT

Systém dokáže naimportovať ekonomické doklady, zákazníkov, dodávateľov, skladové položky alebo počiatočné účtovné súvahy z CSV alebo XML súborov. Zároveň v rámci systému je možné naimportovať položky z CSV súboru do príjemky, vyexportovať položky z iných dokladov. Pri prvotnom importe údajov Vám samozrejme pomôžeme.

 

SPRÁVCA ZÁSIELOK

Umožňuje sledovať zásielky zadané vo faktúrach. Systém tiež dokáže vygenerovať mapu ideálnej trasy (v prípade, že sa jedná o vlastnú firemnú prepravu).

 

Ďalšie vlastnosti onlineerp

Fakturácia a maloobchod 

Vystavovanie a evidencia všetkých ekonomických dokladov (ponuky, objednávky, faktúry, príjemky, dodacie listy, dobropisy) ako aj maloobchodný predaj s podporou eKasa.

Skladové hospodárstvo-zásoby

Prehľad skladových zásob s prepojením na všetky ekonomické transakcie s možnosťou synchronizácie stavu zásob s eshopom.

Platby

Evidencia príjmových a výdavkových dokladov, bankových výpisov, príkazov na úhradu s možnosťou automatického zaúčtovania úhrad z banky.

Kontakty

Zoznam zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov s neobmedzeným počtom adries a kontaktov.

Pobočky a sklady

Možnosť riadiť viacero pobočiek na rôznych úrovniach. Firemné, samostatné, pridružené alebo konsignačné sklady riadené cez jeden systém.

Informačný systém

Spravovanie neobmedzeného počtu používateľov a ich prístupových práv s priamou komunikáciou medzi používateľmi cez odosielanie správ alebo chatu.

Analýzy a reporty

Prehľad finančných analýz z predaja, nákupov, skladových pohybov s rôznymi spôsobmi výstupov dát.

Ostatné možnosti, funkcie a nástroje

Importy a exporty, administrácia a iné